Podnikání vnímáme v první řadě jako velkou odpovědnost – za to, na čem pracujeme, za ty, kteří pro nás pracují. Jak bude vypadat budoucnost, záleží na nás všech. Proto se snažíme o zodpovědný přístup a přispíváme k rozvoji společnosti zejména v oblastech dopravní bezpečnosti a technického vzdělávání, které jsou nám blízké. Naším cílem je pomoci zvyšovat kvalitu života obyvatel České republiky a to zejména v našich regionech. Společně s regionálními samosprávami a neziskovými organizacemi podporujeme projekty zabývající se rozvojem infrastruktury, bezbariérovou mobilitou, podporou znevýhodněných dětí a také nejrůznějšími kulturními i sportovními aktivitami. Samozřejmostí je důraz na ochranu životního prostředí. Ve ŠKODA AUTO myslíme na trvale udržitelnou budoucnost neustále a v rámci strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá, tyto myšlenky přetváříme v realitu.

PODPORUJEME MLADÉ TALENTY

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora technického vzdělávání patří mezi jednu z hlavních priorit strategie společenské odpovědnosti. V oblasti technického vzdělávání spolupracujeme na konkrétních projektech s desítkami škol na všech vzdělávacích stupních a s partnery realizujeme projekty, které popularizují vědu a techniku a motivují děti i studenty k dalšímu studiu technických oborů.

DĚLÁME NAŠE VOZY I SILNICE BEZPEČNĚJŠÍ

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se věnujeme dlouhá léta. Naší misí je učinit silnice bezpečnější pro řidiče, chodce i cyklisty.

NAPLNO BEZ BARIÉR

BEZBARIÉROVÁ MOBILITA

Mobilita pro každého, to je jeden ze základních stavebních kamenů naší strategie společenské odpovědnosti. Chceme pomoci zajistit mobilitu každému, kdo ji potřebuje k tomu, aby se zvýšila kvalita jeho života.

ROZJEDU TO PRO VZDĚLÁNÍ

PÉČE O DĚTI

Pomoc znevýhodněným dětem patří k hlavním prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá. Naším cílem je umožnit dětem nastartovat svůj osobní rozvoj a mít tak větší možnosti při uplatnění v budoucnu.

ZA KAŽDÝ PRODANÝ VŮZ VYSADÍME STROM

ŠKODA STROMKY

Uvědomujeme si negativní vliv automobilů na naše životní prostředí, a proto neustále pracujeme na vylepšení vozů tak, aby byly co nejšetrnější k přírodě, ale také za každý prodaný vůz ŠKODA vysazujeme jeden strom. Od roku 2007 jsme vysadili již více než 912 000 stromků. Věděli jste, že jeden strom přefiltruje za rok až 27 kg škodlivých látek a vyprodukuje 1000 l kyslíku?


PODPORUJEME ROZVOJ REGIONŮ

PÉČE O NAŠE REGIONY

Chceme být dobrý soused a prostřednictvím investic i aktivit našich zaměstnanců se dlouhodobě snažíme našim regionům pomoci růst. V rámci spolupráce s municipalitami v regionech, kde ŠKODA AUTO působí, podporujeme kvalitní způsob života obyvatel na poli kultury, sportu a jiných volnočasových aktivit. Pro stvrzení této spolupráce společnost uzavírá strategická partnerství s městy Mladá Boleslav, Vrchlabí a městy a obcemi v regionu Kvasiny.