Pomoc znevýhodněným dětem patří k hlavním prioritám společenské odpovědnosti Škoda Auto pomáhá. Naším cílem je umožnit dětem nastartovat svůj osobní rozvoj a mít tak větší možnosti při uplatnění v budoucnu. Podporu znevýhodněných dětí a jejich vzdělávání realizujeme společně s našimi partnery prostřednictvím projektu Rozjedu to! a Vzdělávacího fondu Škoda Auto. V rámci CSR priority péče o děti také dlouhodobě podporujeme projekt Na kole dětem a Zdravotní klauny.

TERIBEAR hýbe Prahou a Mladou Boleslaví

Škoda Auto je generální partner charitativních běhů

Cílem charitativní akce TERIBEAR je podpořit znevýhodněné děti. Akce probíhá už několikátý rok na pražském Vítkově a v Mladé Boleslavi. Trasa je dlouhá 1,5 km a každý registrovaný účastník může kdykoli i opakovaně absolvovat libovolný počet kol. Kilometry se zaznamenávají na elektronické konto pomocí čipu. Za každý zdolaný kilometr na okruhu věnují partneři akce 30 Kč na pomoc dětem a mladým lidem v nouzi. V roce 2019 naběhalo na pražském Vítkově přes 20 657 účastníků neuvěřitelných 407 196 kilometrů. Partneři akce proměnili absolvovanou vzdálenost v celkovou částku 12 215 880 Kč.

Rozjedu to!

Škoda Auto s nadací spolupracuje také na projektu Rozjedu to!, který motivuje děti a teenagery z dětských domovů k většímu důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji a pomáhá při volbě budoucího povolání. Projektem dosud prošlo 104 dětí ve věku 11 až 15 let a v současné době je do něj zapojeno 35 dětí z 5 dětských domovů. Na projekt Rozjedu to! navazuje Vzdělávací fond Škoda Auto a Nadace Terezy Maxové dětem, který podporuje další vzdělávací aktivity, zlepšování podmínek ke studiu a zajištění materiálních potřeb nezbytných ke studiu. Dosud bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 118 dětí.

Další projekty pro děti

Na kole dětem

Škoda Auto je generálním partnerem projektu Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí, který vznikl v roce 2010. Projekt se cílenými aktivitami snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Zdravotní klaun

Škoda již 18. rokem podporuje dobročinnou organizaci Zdravotní klaun s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V ČR působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice. Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává.

Škoda dětem

Grantový program Škoda dětem podporuje především děti sociálně znevýhodněné, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve společnosti a rozvoji svých dovedností. V rámci programu si mohou neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace, obce a školy žádat o podporu na rozvoj svých projektů. Maximální výše grantu činí 120 000 Kč.

Více informací o společenské odpovědnosti #SKODAAUTOpomaha.