ŠKODA AUTO prosazuje uvedení hospodářského a společenského rozvoje do souladu s kapacitami ekosystémů a se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Udržitelnost Společnosti je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti, environmentální strategie Green Future a principy etického a transparentního chování.

Nejvyšší vedení Společnosti je pravidelně informováno o stavu řízení udržitelnosti ve Společnosti. Na základě tohoto přesvědčení vydává ŠKODA AUTO od roku 2007 každé dva roky zprávu o svých aktivitách v této oblasti. Dnes existuje již sedmá zpráva za roky 2017/2018, která se řídí mezinárodně uznávanými směrnicemi Global Reporting Initiative (GRI).

Životní prostředí

Odpovědnost za životní prostředí je součástí strategie společnosti ŠKODA AUTO. Snažíme se nabízet svým zákazníkům vozy, které jsou nejen bezpečné, praktické a komfortní, ale také šetrné k životnímu prostředí. V průběhu celého vývoje usilujeme o to, abychom minimalizovali spotřebu paliva i emise výfukových plynů a používáme k tomu ty nejmodernější dostupné technologie.

Společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti firem hrál mezi zájmy ŠKODA AUTO vždy klíčovou roli. Společnost má pevné pouto nejen se svými zaměstnanci a jejich rodinami, ale také s lidmi žijícími v okolí výrobních závodů. V rámci své společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO zaměřuje především na bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, pomoc dětem, bezbariérovou mobilitu, péči o zaměstnance a dobré vztahy s okolím.

Governance

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin. Corporate Governance je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci.

ZPRÁVA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost. Na základě tohoto přesvědčení vydává společnost ŠKODA AUTO od roku 2007 každé dva roky zprávu o svých aktivitách v této oblasti.

ČTĚTE VÍCE
ZPRÁVA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2017/2018
ZPRÁVA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2017/2018
pdf (18.3 MB)

POLITIKA A CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI

ŠKODA AUTO v politice společnosti sděluje své závazky, které vycházejí ze strategie společnosti. Efektivnost systémů řízení těchto závazků je dokladována příslušnými certifikáty.

ČTĚTE VÍCE
POLITIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
POLITIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
pdf (167.9 KB)