Udržitelnost pro ŠKODA AUTO znamená hospodářský a společenský rozvoj, který je v souladu s hranicemi ekosystémů, a zachováním biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Naše strategie je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti, environmentální strategie GreenFuture a principy etického a transparentního chování.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpovědnost za životní prostředí je součástí strategie společnosti ŠKODA AUTO. Snažíme se nabízet svým zákazníkům vozy, které jsou nejen bezpečné, praktické a komfortní, ale také šetrné k životnímu prostředí. V průběhu celého vývoje usilujeme o to, abychom minimalizovali spotřebu paliva i emise výfukových plynů a používáme k tomu ty nejmodernější dostupné technologie.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Koncept společenské odpovědnosti firem hrál mezi zájmy ŠKODA AUTO vždy klíčovou roli. Společnost má pevné pouto nejen se svými zaměstnanci a jejich rodinami, ale také s lidmi žijícími v okolí výrobních závodů. Zaměřujeme se především na bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, pomoc dětem, bezbariérovou mobilitu, péči o zaměstnance a dobré vztahy s okolím.

GOVERNANCE

Společnost ŠKODA AUTO usiluje o to, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vnímána jako úspěšná a přitom transparentní společnost jednající v souladu s platnými právními předpisy, etickými standardy a principy integrity.

ZPRÁVA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2019/2020
ZPRÁVA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2019/2020
pdf (6.8 MB)
POLITIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
POLITIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
pdf (167.9 KB)