Udržitelnost pro Škoda Auto znamená hospodářský a společenský rozvoj, který je v souladu s hranicemi ekosystémů, a zachováním biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Naše strategie je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti, environmentální strategie GreenFuture a principy etického a transparentního chování.

Životní prostředí

Odpovědnost za životní prostředí je součástí strategie společnosti Škoda Auto. Snažíme se nabízet svým zákazníkům vozy, které jsou nejen bezpečné, praktické a komfortní, ale také šetrné k životnímu prostředí. V průběhu celého vývoje usilujeme o to, abychom minimalizovali spotřebu paliva i emise výfukových plynů a používáme k tomu ty nejmodernější dostupné technologie.

Společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti firem hrál mezi zájmy Škoda Auto vždy klíčovou roli. Společnost má pevné pouto nejen se svými zaměstnanci a jejich rodinami, ale také s lidmi žijícími v okolí výrobních závodů. Zaměřujeme se především na bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, pomoc dětem, bezbariérovou mobilitu, péči o zaměstnance a dobré vztahy s okolím.

Governance

Společnost Škoda Auto usiluje o to, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vnímána jako úspěšná a přitom transparentní společnost jednající v souladu s platnými právními předpisy, etickými standardy a principy integrity.

Zpráva trvale udržitelného rozvoje 2023

Zpráva trvale udržitelného rozvoje 2023
pdf (17.2 MB)
Politika společnosti Škoda Auto
pdf (100.5 KB)