Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Politika a Certifikace společnosti

Politika společnosti ŠKODA AUTO

Politika společnosti je prohlášení vedení společnosti o záměrech a zásadách, které vycházejí ze strategie společnosti. Zásady se vztahují ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců.

Politika společnosti ŠKODA AUTO

Certifikáty

Efektivnost a vhodnost integrovaného systému řízení je každoročně prověřována auditem od externí akreditované společnosti. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 aj. jsou platné certifikáty vydané akreditovaným certifikačním místem (dle ISO 27001 není ŠKODA dosud certifikována).

Certifikát systému řízení kvality dle ISO 9001 je jednou z podmínek pro udělení typového schválení vozu, které vyžaduje legislativa EU a většina dalších trhů, kam dodáváme vozy. Bez typového schválení a bez platného certifikátu nemůžeme naše vozy prodávat.

 

ISO 9001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (CS)
ISO 14001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (CS)
ISO 50001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (CS)
ISO 45001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (CS)

ISO 9001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (EN)
ISO 9001 Pune, Aurangabad (EN)
ISO 14001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (EN)
ISO 14001 Aurangabad (EN)
ISO 14001 Pune (EN)
ISO 50001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (EN)
ISO 50001 Pune (EN)
ISO 45001 Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí (EN)


Energetický management (EnMS)

Primárním cílem EnMS je dosahovat závazků uvedených v politice společnosti. Provádět opatření nezbytná pro snižování energetické náročnosti objektů, strojů a zařízení. Zavádění této mezinárodní normy má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících odpadů na životní prostředí. Přínosem je také snižování nákladů na energii.

Systém enviromentálního řízení (EMS)

Systém řízení ochrany životního prostředí je ve ŠKODA AUTO certifikovaný dle normy EN ISO 14001. Je součástí tzv. integrovaného systému řízení IMS. EMS se vztahuje na činnosti závodů Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. Obor platnosti je vývoj, výroba, prodej a servis motorových vozidel, komponent a nářadí. Zároveň zahrnuje výrobu a expedici rozložených vozů a prodej originálních náhradních dílů a příslušenství.

Audit systému řízení kvality (QMS)

Audit systému řízení kvality (QMS) je hodnocení souladu požadavků na systém řízení kvality dle norem ISO 9001 a VDA 6.1 a 6.4 popsaných v příručce IMS resp. v související dokumentaci se zavedenou praxí. Audit QMS, jako součást auditů IMS.