Prohlášení o obsahu

Obsah a dostupnost

Poskytovateli těchto webových stránek jsou společnost Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav („Škoda Auto“).

Veškerý obsah na webu společnosti Škoda Auto byl pečlivě zkontrolován. Společnost Škoda Auto se snaží zajistit, aby obsah na jejích webových stránkách byl aktuální a správný. Nelze však poskytnout žádnou záruku za úplnost, správnost, aktuálnost a stálou dostupnost webových stránek.

Jakýkoliv obsah na webových stránkách společnosti Škoda Auto lze brát pouze jako informativní a nikoliv jako radu či poskytování poradenství. Společnost Škoda Auto neodpovídá za škodu způsobenou takovou radou nebo následováním doporučení. Tím však není dotčena smluvní odpovědnost nebo povinnosti/odpovědnost vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Společnost Škoda Auto nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, na které lze dosáhnout prostřednictvím externích odkazů. Společnost Škoda Auto rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost takto vymezitelných oblastí (např. podstránek) webových stránek, jejichž poskytovatelé jsou partnery společnosti Škoda Auto. Společnost Škoda Auto se výslovně distancuje od veškerého obsahu, který může být relevantní podle trestního práva nebo občanského zákoníku, nebo který je v rozporu se zásadami slušnosti.

Odpovědnost za uvedené údaje a použité informace

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Veškeré údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost Škoda Auto si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů.

Na fotografiích mohou být zobrazeny modely s příplatkovou výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu.

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené výrobcem Škoda Auto, včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Vlastnická práva k obsahu webových stránek

Při používání webových stránek společnosti Škoda Auto je nutné dodržovat autorská práva, jména, ochranné známky a další vlastnická práva společnosti Škoda Auto a třetích stran. Mimo jiné jsou chráněny obrázky, hudba a značky prezentované společností Škoda Auto. Dostupnost webových stránek společnosti Škoda Auto nezakládá licenci ani žádná jiná užívací práva.

Bez dalšího souhlasu je povoleno kopírování a užití tapet a spořičů obrazovky pro nekomerční účely! Kopírování a šíření jiného obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu autorů je nezákonné.

Copyright © Škoda Auto a.s. Všechna práva vyhrazena!

Řešení sporů

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 524/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 („nařízení“) je zákazník oprávněn použít mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line mezi spotřebitelem s bydlištěm v Unii a společností Škoda Auto usazenou v Unii, prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů uvedeného na seznamu podle čl. 20 (2) směrnice 2013/11/EU a za využití platformy pro řešení sporů on-line. Tato platforma je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.