Ověření softwaru dieslových motorů

Pravděpodobně jste již zaznamenali, že koncern Volkswagen intenzivně šetří nesrovnalosti v softwaru použitém u některých naftových motorů. Také automobilka ŠKODA získávala od koncernu Volkswagen motory s tímto softwarem a montovala je do některých svých vozů.

K ověření, zda byl tento software ve vašem vozidle nainstalován, podejte, prosím, dotaz online.

Ostatní svolávací akce

Chceme zajistit, aby váš vůz ŠKODA byl bezpečný a jeho vlastnictví pro vás představovalo jedinečnou zkušenost. Pokud už musela být svolávací akce spuštěna, chceme vás ujistit, že je zajištěna bezpečnost a funkčnost vašeho vozu, a nic tak nebrání v jeho řádném používání.

ŠKODA SCOOTER – Stažení z oběhu

Společnost ŠKODA AUTO zjistila u koloběžky ŠKODA SCOOTER, která byla prodávána zákazníkům v letech 2019 a 2020, konstrukční závadu. Z tohoto důvodu se společnost ŠKODA AUTO rozhodla stáhnout všechny dodané koloběžky z oběhu a zastavit prodej nových.