Tímto produktem si prodloužíte dobu plnění ze Škoda záruky, týkající se bezplatné opravy poškození vozu způsobeného jeho vadou, po určitou sjednanou dobu či dosažení sjednaného limitu najetých kilometrů. Máte tak jistotu, že se v budoucnu vyhnete servisním nákladům spojených s případnou opravou vašeho vozidla.

Výhody Škoda Prodloužené záruky

Odstranění vady v rámci Škoda Prodloužené záruky může být provedeno pouze výměnou nebo opravou vadných dílů, kdy o způsobu opravy vozu rozhoduje servisní partner Škoda. Odstranění vady bude provedeno ve lhůtě dle možností servisního partnera Škoda.

Kompletní přehled služeb Škoda Prodloužené záruky

Podrobné informace Vám poskytne váš partner Škoda.

2 roky

Záruka na věcné a právní vady

3 roky

Záruka na vady laku

12 let

Záruka na neprorezivění karoserie

Záruky na lak a neprorezavění karoserie, jak jsou popsány výše, nejsou Škoda Prodlouženou zárukou dotčeny. Škoda prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Ze Škoda prodloužené záruky rovněž nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na slevu z kupní ceny, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

Další služby pro váš vůz

Škoda Předplacený servis

Myslete v klidu na jiné věci, ať je s autem cokoli

Škoda Pojištění

Pojistěte se pro případ, že něco zaskřípe

Škoda Konfigurátor

Sestavte si vůz podle vlastních představ a vyberte si k němu Škoda Prodlouženou záruku.