Upozornění

Tato dokumentace je zpracována výhradně pro záchranáře, kteří prošli speciálním školením v oblasti technické pomoci při dopravních nehodách a souvisejících činností.

Listy pro záchranáře

Příručka pro záchranáře