Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, jsou pro nás klíčová témata, kterým se věnujeme už dlouhá léta. Snažíme se učinit silnice bezpečnější pro řidiče, chodce i cyklisty, a proto podporujeme řadu preventivních projektů na podporu dopravní bezpečnosti.

Výzkum dopravní bezpečnosti

Díky výzkumu dopravní bezpečnosti lze lépe pochopit chování vozů při dopravních nehodách, poznat úroveň jejich ochrany a odhalit oblasti budoucích zlepšení. Poznatky z dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků aktivní i pasivní bezpečnosti pro vozy ŠKODA. Klíčovými partnery výzkumu jsou všechny složky intergovaného záchranného systému. Během posledních deseti let analyzovali experti týmu výzkumu dopravní bezpečnosti více než 1 000 reálných dopravních nehod a podíleli se také na školení složek IZS a státních institucí.

Spolupráce na projektech dopravní bezpečnosti

Od roku 2012 spolupracujeme na interaktivním portálu Bezpečné cesty a jsme jeho generálním partnerem. Portál nabízí praktické informace o dopravní bezpečnosti, věnuje se dopravní výchově, ale poskytuje třeba i informace pro žáky autoškol. Věnujeme se také internetovému výukovému programu pro děti ŠKODA hrou.

Dopravní bezpečnost v obcích a dopravní výchova

Grantové programy mají za cíl podpořit redukci počtu míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy. Nedílnou součástí grantů je také prevence v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let. Maximální výše grantu je 120 000 Kč.

Více informací o společenské odpovědnosti #SKODAAUTOpomaha