Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se věnujeme dlouhá léta. Naší misí je učinit silnice bezpečnější pro řidiče, chodce i cyklisty.

Během poslední deseti let analyzovali experti týmu výzkumu dopravní bezpečnosti více než 1 000 reálných dopravních nehod, její experti se aktivně podílí na školení a prevenci složek IZS a rozličných státních institucí. V posledních pěti letech navíc podpořila mladoboleslavská automobilka řadu preventivních projektů na podporu dopravní bezpečnosti nejen v lokalitách výrobních závodů částkou 31 mil. Kč. Všechny aktuálně nabízené modelové řady splňují nejvyšší bezpečnostní standardy z pohledu konstrukce i vybavení asistenčními systémy a v nárazových testech nezávislé organizace Euro NCAP dosahují nejlepšího možného hodnocení vyjádřeného maximálním počtem 5 hvězd.

Výzkum dopravní bezpečnosti

Díky výzkumu dopravní bezpečnosti lze lépe pochopit chování vozů při dopravních nehodách, poznat úroveň jejich ochrany a odhalit oblasti budoucích zlepšení. Poznatky z dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků aktivní i pasivní bezpečnosti pro vozy ŠKODA. Klíčovými partnery výzkumu jsou všechny složky intergovaného záchranného systému.POMOZTE NÁM ZMĚNIT NEBEZBEČNÝ PÁTEK NA BEZPEČNÝ

V roce 2018 přišla ŠKODA AUTO s uceleným konceptem Bezpečný pátek, který zapojuje nejširší veřejnost, přispívá k popularizaci problematiky dopravní bezpečnosti a má cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích. Podle statistik Policie ČR se nejvíce dopravních nehod na českých silnicích stává v pátek, kdy je většina motoristů už myšlenkami na víkendu. ŠKODA AUTO se rozhodla na tento neblahý trend reagovat a založila vzdělávací platformu Bezpečný pátek.

ŠKODA AUTO v rámci tohoto projektu realizuje řadu akcí ve spolupráci s experty z výzkumu dopravní bezpečnosti s preventivním a edukativním charakterem v mnoha městech a školách po celé ČR. Cílem je informovat zábavnou formou děti a učitele ve školách a také širokou veřejnost o tom, jak se správně a bezpečně chovat v silničním provozu. V rámci projektu bylo na školách v roce 2018 proškoleno přes 2000 dětí a na nejrůznějších naučně-vzdělávacích akcích osloveno přes 234 000 lidí.

ŠKODA AUTO spolupracuje od roku 2012 na interaktivním portálu 'Bezpečné cesty' a je jeho generálním partnerem. Portál nabízí praktické informace o dopravní bezpečnosti, věnuje se dopravní výchově, ale poskytuje třeba i informace pro žáky autoškol.
ŠKODA AUTO se věnuje také internetovému výukovému programu pro děti „ŠKODA hrou“.

Dopravní bezpečnost v obcích a dopravní výchova

Grantové programy mají za cíl podpořit redukci počtu míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy. Nedílnou součástí grantů je také prevence v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let. Maximální výše grantu je 120 000 Kč.

Více informací o společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá.