Podpora technického vzdělávání patří mezi jednu ze čtyř hlavních priorit strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá, kam dále patří péče o děti, bezbariérová mobilita a dopravní bezpečnost. V oblasti technického vzdělávání automobilka spolupracuje na konkrétních projektech s desítkami škol na všech vzdělávacích stupních. . V rámci této podpory realizujeme projekty, které rozvíjejí motivaci žáků a studentů vzdělávat se a rozvíjet své znalosti a dovednosti napříč technickými obory.

Mladí designéři


V rámci podpory technického vzdělávání ŠKODA AUTO realizuje projekt Mladí designéři. Tato výtvarná soutěž probíhá již 7. rokem a je určená žákům 1. stupně základních škol. Letos je tématem pro jednotlivce i školní týmy nejhezčí 2D a 3D chytré auto budoucnosti.

Přihlašování do osmého ročníku soutěže Mladí designéři je možné od 1. 4. do 30. 06. 2020. Každoročně probíhá také slavnostní vyhlášení soutěže, kde mají výherci v rámci oslav možnost prožít nezapomenutelný den. Jedním z již pravidelných zážitkových stanovišť je přednáška dopravní bezpečnosti, prohlídka SOUs ŠKODA AUTO, kde si děti vyzkouší virtuální realitu, robotiku a ŠKODA Motorsport Pneučasovku. Největším zážitkem ale bývá designérská dílna, v rámci které se mohou účastníci setkat se zástupci ŠKODA Design a společně tvořit a navrhovat.

VĚDA MÁ BUDOUCNOST

Společnost se při podpoře zaměřuje nejenom na žáky ale také na učitele technických oborů, ředitele a kariérní poradce základních škol. Cílem projektu Věda má budoucnost je jejich další rozvoj, vzdělávání a motivace učit vědu a techniku zajímavěji s využitím badatelského přístupu. V roce 2019 probíhá již 7. ročník vzdělávacího programu s dlouhodobou snahou bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

V rámci spolupráce se školami probíhá již třetí rok benchmark základních škol ve všech třech regionech, kde je ŠKODA AUTO aktivní. Projekt je realizován tak, aby cílená strategická podpora směřovala ke komplexnímu rozvoji dané školy. Důležitou součástí podpory technického vzdělávání je i intenzivní spolupráce s tuzemskými a zahraničními vysokými školami a podpora středních odborných škol.

V roce 2019 rovněž pokračovalo partnerství se science centrem iQLANDIA v Liberci, které zábavnou formou popularizuje výzkum a technické a přírodní vědy mezi mládeží. Společnost zůstává aktivní v rámci celonárodních diskusí a projektů týkajících se koncepce duálního vzdělávacího systému v České republice.

GRANTOVÝ PROGRAM

Cílem grantového programu podporující rozvoj technického vzdělávání je především snaha podporovat popularizaci techniky už na základních školách, kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné studium technických oborů. Maximální výše grantu je 120 000 Kč.

Vzdělávací instituce

ŠKODA AUTO provozuje jako svůj odštěpný závod Střední odborné učiliště strojírenské, které nabízí kvalitní odborné vzdělání ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Všichni úspěšní absolventi navíc dostanou nabídku pracovního místa.

Střední odborné učiliště

Společnost ŠKODA AUTO také v roce 2000 založila ŠKODA AUTO Vysokou školu, která doposud zůstává jedinou vysokou školou v České republice, která byla zřízena velkou nadnárodní společností.
 

ŠKODA AUTO Vysoká Škola

Více informací o společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá.