Podpora technického vzdělávání patří mezi naše priority v rámci strategie společenské odpovědnosti #SKODAAUTOpomaha. Spolupracujeme s desítkami škol na všech vzdělávacích stupních a realizujeme projekty, které rozvíjí motivaci žáků a studentů k dalšímu vzdělávání napříč technickými obory.

Mladí designéři

Výtvarná soutěž Mladí designéři je určená žákům 1. stupně základních škol a probíhá již 7 let. Každoročně se koná také slavnostní vyhlášení, při kterém mají výherci možnost prožít nezapomenutelný den. Děti se dozví více o dopravní bezpečnosti, navštíví SOUs Škoda Auto, kde si vyzkouší virtuální realitu, robotiku a Škoda Motorsport Pneučasovku. Největším zážitkem ale bývá designérská dílna, setkání se zástupci Škoda Design a společné tvoření návrhů.

Podporujeme nejen žáky, ale také učitele technických oborů, ředitele a kariérní poradce základních škol. Cílem projektu Věda má budoucnost je jejich další rozvoj, vzdělávání a motivace učit vědu a techniku zajímavěji s využitím badatelského přístupu. Vzdělávací program realizujeme již několik let za sebou a dlouhodobě tak bojujeme s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí.

Podporujeme také střední odborné školy a intenzivně spolupracujeme s vysokými školami ve všech třech regionech, kde je Škoda Auto aktivní. Jsme také partnerem science centra iQLANDIA v Liberci, které zábavnou formou popularizuje výzkum a technické a přírodní vědy mezi mládeží. Jsme aktivní v rámci celonárodních diskusí a projektů týkajících se koncepce duálního vzdělávacího systému v České republice.

Cílem grantového programu na podporu rozvoje technického vzdělávání je především snaha popularizovat techniku už na základních školách, kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků o následné studium technických oborů. Maximální výše grantu je 120 000 Kč.

Vzdělávací instituce

Škoda Auto provozuje jako svůj odštěpný závod Střední odborné učiliště strojírenské, které nabízí kvalitní odborné vzdělání ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Všichni úspěšní absolventi navíc dostanou nabídku pracovního místa.

Střední odborné učiliště

Společnost Škoda Auto také v roce 2000 založila Škoda Auto Vysokou školu, která doposud zůstává jedinou vysokou školou v České republice, která byla zřízena velkou nadnárodní společností.
 

Škoda Auto Vysoká Škola

Více informací o společenské odpovědnosti #SKODAAUTOpomaha