Společnost ŠKODA AUTO reflektuje odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i lidem žijícím v regionech pobočných závodů Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA dlouhodobě spojena více než 120 let. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO podporuje zdravotnictví, ochranu životního prostředí, volnočasové aktivity, rozvoj infrastruktury a bezpečnosti, či kulturní a sportovní vyžití.

Mladá Boleslav


Kvasiny


Vrchlabí


Mladá Boleslav je naším domovem

Od roku 2016 jsme součástí Výboru zastupitelstva města Mladá Boleslav pro spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. a Okresní hospodářskou komorou. Výbor je platformou pro efektivní spolupráci mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry, složenou ze zástupců všech politických uskupení reprezentujících město. Toto uskupení si dává za cílprostřednictvím jednotlivých projektů apoliticky řešit rozvoj Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO a.s. od vzniku platformy investovalajiž více než 35 mil. Kč do podpory více než 130 lokálních projektů.

Vyústěním dlouhodobé spolupráce je program „Nové Boleslavsko“, jehož vznik byl ohlášen na konci roku 2018.

Vzdělávání

Kvalitní vzdělávání je nezbytným předpokladem pro dlouhodobý rozvoj regionu. Proto podporujeme základní školy ve všech regionech, kde působíme, a to zejména v rozvoji technického vzdělávání, edukace učitelů, nebo vzájemné spolupráce.

Kultura

Spolupodílíme se na tom, aby města, ve kterých působíme, byla kulturními centry našich regionů. Prostřednictvím místních partnerství podporujeme kulturní akce pro všechny věkové skupiny a komunity.

Sport a volný čas

Kromě fotbalu, hokeje a florbalu podporujeme také další lokální kluby a sporty s menší členskou základnou. V Mladé Boleslavi tak např. přispíváme k dobrým podmínkám pro cyklistiku, vodáctví a jiné sporty.

Sociální a zdravotní služby

Kvalitní a dostupné sociální služby jsou nezbytným předpokladem kvality života obyvatel našich regionů. Mobilitu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb podporujeme zapůjčením nových vozů ŠKODA.

Ochrana životního prostředí

Kvalita života se odvíjí rovněž od životního prostředí, ve kterém žijeme. Proto se snažíme přispívat k tomu, aby během kulturních a sportovních akcí nevznikalo nadměrné množství odpadu. V regionech se každý rok zapojujemedo akce Ukliďme Česko, ukliďme svět.

Dopravní bezpečnost

Rozvoj dopravně bezpečnostní infrastruktury a dopravní výchova je součástí naší DNA, proto školíme děti i dospělé v regionech, kde působíme a motivujeme je ke zvýšené ostražitosti, ať jsou v roli cyklisty, řidiče, či chodce.

Grantové programy

Prostřednictvím tohoto nástroje mohou obce, neziskové organizace či zájmová sdružení z regionů výrobních závodů automobilky podávat žádosti o podporu projektů. V roce 2019 jsme podpořili 103 projektů.Sedmým rokem otevíráme programy zaměřené např. na dopravní bezpečnost a výchovu, technické vzdělávání, podporu dětí, bezbariérovou mobilitu či komunitní život.

Dobrovolnictví

Zaměstnanci ze ŠKODA AUTO se každoročně zapojují jak samostatně, tak i pod záštitou ŠKODA AUTO do dobrovolnické činnosti. ŠKODA AUTO se již po několikáté zúčastnila celorepublikového projektu 'Ukliďme Česko, Ukliďme svět', kde jsou cílovými lokacemi naše regiony. Každoroční akce má stále rostoucí tendenci – v roce 2019 pomohlo přes 492 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO a jejich rodinných příslušníků vyčistit parky, lesy a přírodní lokality. Dalším projektem, v rámci kterého jsou naši zaměstnanci dlouhodobě aktivní, je grantový program ŠKODA Stromky. Do výsadby stromů se zapojují také trainees, studenti SOUs a od roku 2017 i samotní zákazníci ŠKODA.

Zaměstnanecké sbírky

Od ledna 2014 přispívají zaměstnanci českých závodů společnosti ŠKODA AUTO do zaměstnaneckých sbírek. Jedná se o společnou iniciativu firmy, Odborů KOVO a zaměstnanců. V letech 2014-2015 zaměstnanci věnovali 1,3 mil. Kč a automobilka tuto částku zdvojnásobila. Peníze putovaly k organizacím, které si zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO předtím sami zvolili - Člověk v tísni, Život dětem, Linka bezpečí, Helppes, Bezpečně na silnicích a 20 % z vybrané částky pak na dětský domov Vasantrao Naik v indickém Aurangabádu, kde se nachází výrobní závod ŠKODA AUTO. Druhé kolo projektu bylo spuštěno v lednu 2016 ve spolupráci s partnery Helppes, Světluška, Bezpečně na silnicích, Život dětem a dvěma regionálními neziskovými organizacemi OS ORION a ČSOP Klenice.

Více informací o společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá.