Společnost Škoda Auto reflektuje odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i lidem žijícím v regionech pobočných závodů Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí, se kterými je značka Škoda spjatá přes 120 let. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů podporujeme zdravotnictví, ochranu životního prostředí, volnočasové aktivity, rozvoj infrastruktury a bezpečnosti, či kulturní a sportovní vyžití.

Naše regiony

Mladá Boleslav

Jsme součástí Výboru zastupitelstva města Mladá Boleslav pro spolupráci se Škoda Auto a.s. a Okresní hospodářskou komorou. Naším cílem je efektivní spolupráce mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry za účelem rozvoje Mladoboleslavska. Investujeme do podpory lokálních projektů a vyústěním dlouhodobé spolupráce je program „Nové Boleslavsko“.

Kvasiny

Závod v Kvasinách má více než 80letou tradici výroby vozů a také jasnou budoucnost. Díky investicím do modernizace a rozvoje patří mezi technologicky špičkové podniky. Společenská odpovědnost je jednou ze zásadních aktivit a realizované projekty v okolí výrobního závodu i na celém Rychnovsku jsou toho dobrým důkazem.

Vrchlabí

Úspěšná transformace na výrobu automatických dvouspojkových převodovek přinesla významné investice a dlouhodobou perspektivu existence závodu. Řadíme se mezi nejmodernější ve svém oboru a dlouhodobě se věnujeme také rozvoji regionu Vrchlabí, kde spolupracujeme také s Krkonošským národním parkem.

Mapa regionálních projektů

V jakých oblastech pomáháme

Vzdělávání

Kvalitní vzdělávání je nezbytným předpokladem pro dlouhodobý rozvoj regionu. Proto podporujeme základní školy ve všech regionech, kde působíme, a to zejména v rozvoji technického vzdělávání, edukace učitelů, nebo vzájemné spolupráce.

Kultura

Spolupodílíme se na tom, aby města, ve kterých působíme, byla kulturními centry našich regionů. Prostřednictvím místních partnerství podporujeme kulturní akce pro všechny věkové skupiny a komunity.

Sport a volný čas

Kromě fotbalu, hokeje a florbalu podporujeme také další lokální kluby a sporty s menší členskou základnou. V Mladé Boleslavi tak např. přispíváme k dobrým podmínkám pro cyklistiku, vodáctví a jiné sporty.

Sociální a zdravotní služby

Kvalitní a dostupné sociální služby jsou nezbytným předpokladem kvality života obyvatel našich regionů. Mobilitu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb podporujeme zapůjčením nových vozů Škoda.

Ochrana životního prostředí

Kvalita života se odvíjí rovněž od životního prostředí, ve kterém žijeme. Proto se snažíme přispívat k tomu, aby během kulturních a sportovních akcí nevznikalo nadměrné množství odpadu. Každý rok se zapojujeme do akce Ukliďme Česko, ukliďme svět.

Dopravní bezpečnost

Rozvoj dopravně bezpečnostní infrastruktury a dopravní výchova je součástí naší DNA, proto školíme děti i dospělé v regionech, kde působíme a motivujeme je ke zvýšené ostražitosti, ať jsou v roli cyklisty, řidiče, či chodce.

Grantové programy

Prostřednictvím tohoto nástroje mohou obce, neziskové organizace či zájmová sdružení z regionů výrobních závodů automobilky podávat žádosti o podporu projektů. V roce 2019 jsme podpořili 103 projektů. Sedmým rokem otevíráme programy zaměřené např. na dopravní bezpečnost a výchovu, technické vzdělávání, podporu dětí, bezbariérovou mobilitu či komunitní život.

Dobrovolnictví

Zaměstnanci ze Škoda Auto se každoročně zapojují jak samostatně, tak i pod záštitou Škoda Auto do dobrovolnické činnosti. Škoda Auto se již po několikáté zúčastnila celorepublikového projektu Ukliďme Česko, Ukliďme svět, kde jsou cílovými lokacemi naše regiony. Každoroční akce má stále rostoucí tendenci – v roce 2019 pomohlo přes 492 zaměstnanců společnosti Škoda Auto a jejich rodinných příslušníků vyčistit parky, lesy a přírodní lokality. Dalším projektem, v rámci kterého jsou naši zaměstnanci dlouhodobě aktivní, je grantový program Škoda Stromky. Do výsadby stromů se zapojují také trainees, studenti SOUs a od roku 2017 i samotní zákazníci Škoda.

Zaměstnanecké sbírky

Od ledna 2014 přispívají zaměstnanci českých závodů společnosti Škoda Auto do zaměstnaneckých sbírek. Jedná se o společnou iniciativu firmy, Odborů KOVO a zaměstnanců. V letech 2014-2015 zaměstnanci věnovali 1,3 mil. Kč a automobilka tuto částku zdvojnásobila. Peníze putovaly k organizacím, které si zaměstnanci společnosti Škoda Auto předtím sami zvolili – Člověk v tísni, Život dětem, Linka bezpečí, Helppes, Bezpečně na silnicích a 20 % z vybrané částky pak na dětský domov Vasantrao Naik v indickém Aurangabádu, kde se nachází výrobní závod Škoda Auto. Druhé kolo projektu bylo spuštěno v lednu 2016 ve spolupráci s partnery Helppes, Světluška, Bezpečně na silnicích, Život dětem a dvěma regionálními neziskovými organizacemi OS ORION a ČSOP Klenice.