Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Regionální grantové programy

Věděli jste, že ...

Bylo založeno několik grantových programů, které cílí na CSR aktivity společnosti. Místní samosprávy, nevládní organizace či například školy se mohou ucházet o finanční podporu v celkem sedmi programech: Dopravní výchova, Dopravní bezpečnost v obcích, Popularizace technického vzdělání na základních školách, Region bez bariér, Tady jsem doma, Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost a Škoda dětem.


Více o grantových programech Škoda Auto