Škoda Auto patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka Škoda spojena 125tiletou historií.

Škoda Stromky

Společnost Škoda Auto si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Pro rok 2022 je již Grantový program Škoda Stromky naplněn.

Jak podat žádost

Škoda Auto se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantového programu Škoda Stromky není právní nárok. Žadatel vyplní žádost o grantový program Škoda Stromky zde.

V případě sponzoringu vyplní tuto elektronickou žádost.

Kontakt pro případné dotazy: csr@skoda-auto.cz.

Regionální grantové programy Škoda Auto

S cílem dostat podporu rozvoje regionů Škoda Auto na novou úroveň, odstraňovat bariéry a vytvářet místo atraktivní pro život založila společnost v roce 2018 Nadační fond Škoda Auto, který zastřešuje regionální grantovou podporu.

Nadační fond Škoda Auto podporuje aktivní lidi a organizace působící v regionech, v nichž má automobilka své závody – na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku.

Více informací o grantové podpoře Nadačního fondu Škoda Auto naleznete na www.nfsa.cz.

Priority Škoda Auto v oblasti společenské odpovědnosti:

Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Více informací o společenské odpovědnosti #ŠkodaAutoPomáhá