REGIONÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 125tiletou historií.

Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla celou ekonomiku i společnost. Přesto se ŠKODA AUTO rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má výrobní závody. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů bylo pro rok 2020 spuštěno 7 Grantových programů. Naším cílem je v grantových výzvách bodově zvýhodnit především projekty s inovativním záměrem, stranou však nechceme nechat ani jiné úspěšné projekty.

Dopravní bezpečnost v obcích

Projekt má za cíl redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy.

Dopravní výchova

Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Technické vzdělávání

Podpora a popularizace techniky a technického vzdělávání a IT.

Region bez bariér

Program má za cíl redukovat počet těchto bariér a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

ŠKODA dětem

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti.

Tady jsem doma

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO.

Jak podat žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok. Žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost. Více informace naleznete v příručce pro podání žádosti.

Formulář pro žadatele ke stažení
Formulář pro žadatele ke stažení
docx (66.4 KB)

ŠKODA Stromky

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Grantový program ŠKODA Stromky je pro rok 2021 naplněn.

Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:


Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: skoda.granty@skoda-auto.cz

Podporované regiony

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.

Více informací o společenské odpovědnosti #ŠKODAAUTOpomáhá