ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 125tiletou historií.

ŠKODA Stromky

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Grantový program ŠKODA Stromky je pro rok 2021 naplněn.

Jak podat žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantového programu ŠKODA Stromky není právní nárok. Žadatel vyplní žádost o grantový program ŠKODA Stromky zde.

V případě sponzoringu vyplní tuto elektronickou žádost.

Kontakt pro případné dotazy: csr@skoda-auto.cz.

REGIONÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

S cílem dostat podporu rozvoje regionů ŠKODA AUTO na novou úroveň, odstraňovat bariéry a vytvářet místo atraktivní pro život založila společnost v roce 2018 Nadační fond ŠKODA AUTO, který zastřešuje regionální grantovou podporu.

Nadační fond ŠKODA AUTO podporuje aktivní lidi a organizace působící v regionech, v nichž má automobilka své závody – na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku.

Spuštění grantových výzev v roce 2021 proběhne ve dvou vlnách.

V první, červnové vlně bude možné přihlašovat do grantových výzev projekty na podporu občanské společnosti a na pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel.

Zářijové grantové výzvy se zaměří na projekty z oblasti vzdělávání, dopravní výchovy a bezpečnosti.

Více informací o grantové podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO naleznete na www.nfsa.cz.

Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:

Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Více informací o společenské odpovědnosti #ŠKODAAUTOpomáhá