Ve spolupráci s Dekrou byly provedeny crash-testy, ve kterých jsme srovnávali zdravotní důsledky stejného nárazu pro posádku správně a nesprávně opraveného vozu. Od února do dubna 2013 probíhaly testy bezpečnosti vozů opravených po nehodě v projektu Fair Repair. Dekra nejprve ověřila identitu a shodu dvou nových vozů Škoda Octavia druhé generace, které byly pro test uvolněné z výroby. Poté, co Dekra potvrdila, že se jedná o nové vozy ze sériové produkce určené pro běžný silniční provoz, byl proveden první nárazový test. První nárazový test proběhl ve zkušebně oddělení Bezpečnosti vozu. Pro oba vozy byl vybrán boční náraz bariérou na levý

b-sloupek (rám mezi předními a zadními dveřmi) v rychlosti 30 km/h. Tento typ nárazu je velmi běžný a zdraví posádky závisí z největší části na funkci speciálních výztuh z vysokopevnostní oceli umístěných ve dveřích a v postranicích vozu. Po této simulované nehodě byly vozy opraveny dvěma různými způsoby. Integrovaný autorizovaný servis Škoda opravoval přesně podle aktuálních pokynů výrobce. Dceřinná laboratoř společnosti Dekra, KTi, opravovala podle zastaralého nízkonákladového způsobu. Při opravě způsobem v rozporu s předpisy výrobce byly poškozené díly vyrovnávány, na místo aby byly nahrazeny novými.

Vozy, na kterých po provedených opravách nebyly patrné žádné rozdíly, byly podrobeny zátěžovému testu ve formě bočního nárazu bariérou na opravované místo v rychlosti 50 km/h. Na základě analýzy dat ze zátěžového testu bylo prokázáno, že zatímco oprava podle předpisů výrobce vede k uchování všech hodnot na úrovni nového vozu, oprava jiným způsobem může významně ohrozit posádku. V případě, který byl zkoumán, se jednalo o komplikované zlomeniny žeber a poškození vnitřních orgánů. Dekra proto na základě provedených testů doporučuje, aby vozy byly opravovány přesně podle aktuálních předpisů výrobce.

Reportáž v časopise Svět motorů

Jaký vliv může mít rozdílně uskutečněná oprava vozidla po vcelku běžné havárii. Výsledek je minimálně překvapivý.

Zobrazit článek

Závěrečný protokol Dekra

Protokol slouží jako podklad pro prezentaci výsledků nárazových zkoušek a následných oprav dvou identických vozidel stejného typu a stupně výbavy.

Zobrazit protokol