Centrální oznamovací systém (Whistleblowing system)

pro společnosti a značky koncernu Volkswagen

Dodržování platných právních a interních předpisů, stejně jako principů uvedených v Etickém kodexu skupiny Škoda Auto a Etickém kodexu pro obchodní partnery koncernu Volkswagen představuje pro společnost Škoda Auto nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na dodržování principů integrity a compliance. Pro splnění těchto standardů je důležité, abychom se dozvěděli o případném nesprávném jednání našich zaměstnanců či obchodních partnerů a zastavili ho. Proto jsme pověřili Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen, aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro zpracování podnětů. Klíčovým pilířem našeho systému pro zpracování podnětů je zásada spravedlivého řízení. Náš systém také zaručuje maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování nahlášeného nesprávného jednání. Sem patří i možnost nahlásit podnět a komunikovat anonymně. U anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš systém pro zpracování podnětů, nejsou podnikány žádné kroky vedoucí k jejich možné identifikaci. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a vůči všem osobám, které přispívají k vyšetřování, nebudou ve společnosti Škoda Auto tolerována. Dotčené osoby, které jsou v podnětu označeny, jsou považovány za nevinné, dokud není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů. Při vyšetřování je dodržována maximální míra utajení a relevantní informace jsou zpracovávány v rámci spravedlivého, rychlého a zabezpečeného procesu.

Jak zpracujeme váš podnět?

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z Centrálního prošetřovacího orgánu koncernu Volkswagen důkladně prověřují každý podnět na nesprávné jednání zaměstnanců koncernu Volkswagen a systematicky se jím zabývají. V případě, že podáte podnět, obdržíte nejprve potvrzení o jeho přijetí. Centrální prošetřovací organ koncernu Volkswagen pak váš podnět vyhodnotí. Tento krok zahrnuje získaní informací přímo od oznamovatele. Pouze v případě, že toto prvotní vyhodnocení potvrdí důvodné podezření na porušení předpisů, je zahájeno šetření příslušnou vyšetřovací složkou. Následně jsou výsledky šetření vyhodnoceny Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen a jsou doporučena odpovídající opatření. Informace o stavu a výsledku celého procesu jsou vám nahlášeny bez zbytečného odkladu. Potenciální porušení zásad Etického kodexu pro obchodní partnery koncernu Volkswagen včetně vážných rizik a porušení lidských práv a ochrany životního prostředí přímými a nepřímými obchodními partnery může být taktéž nahlášeno Centrálnímu prošetřovacímu orgánu koncernu Volkswagen, stejně jako podněty jinak vyžadující okamžité jednání. Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen následně informuje odpovědné útvary, které danou záležitost zpracují odpovídajícím způsobem. To zahrnuje zejména implementaci opatření nezbytných k minimalizaci či zastavení porušování předpisů a/nebo příslušných rizik. Více informací o procesních principech týkajících se procesu hlášení podnětů v rámci koncernu Volkswagen naleznete zde (v anglickém jazyce).

*Čas zpracování se může lišit v návaznosti na předmět zmíněného procesu.

 

 

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se produktů či služeb společnosti Škoda Auto?

Máte-li jako zákazník jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se produktů či služeb společnosti Škoda Auto nebo našich obchodních partnerů (např. prodejců vozů, servisů), které nezahrnují případné porušení platných právních a/nebo interních předpisů, kontaktujte prosím standardní zákaznickou linku společnosti Škoda Auto na telefonním čísle 800 600 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy infoline@skoda-auto.cz. Děkujeme za pochopení, že náš systém pro zpracování podnětů není primárně určen pro dotazy či stížnosti zákazníků.

Hlášení podnětů do našeho systému pro zpracování podnětů

Systém pro zpracování podnětů nabízí různé kanály pro nahlášení případného nesprávného jednání zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a pohotovou reakci ze strany naší společnosti, kdykoli je to potřeba. Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat další příslušné pověřené orgány v České republice.

 • Nonstop telefonní linka (dostupnost 24x7)
  Podněty můžete nahlásit 365 dní v roce, 24 hodin denně na mezinárodní bezplatné lince: +800 444 46300.
  V případě, že váš lokální poskytovatel telefonních služeb nepodporuje výše uvedenou telefonní linku, můžete podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle, které je zpoplatněno: +49 5361 946300.
 • Online nahlašovací kanál
  Pro spojení s Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen můžete také využít webovou komunikační platformu, která je důvěrná a technicky zabezpečená.
  Podnět můžete nahlásit v jakémkoli jazyce, a to i v případě, že se vámi preferovaný jazyk nenachází v nabídce online nahlašovacího kanálu. Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen můžete v jakémkoli jazyce kontaktovat také prostřednictvím e-mailu či poštou.
 • Ombudsmani
  Koncern Volkswagen jmenoval externí advokáty, aby vykonávali funkci ombudsmanů. Ti poskytují poradenství ohledně systému pro zpracování podnětů. Zároveň je však možné jejich prostřednictvím podat podněty, u kterých v případě, že si to oznamovatel přeje, zajišťují, že jsou anonymně předány Centrálnímu prošetřovacímu orgánu koncernu Volkswagen.
  Chcete-li se spojit s ombudsmany, jejich kontaktní údaje naleznete zde.
 • E-mailová adresa
  S centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen se můžete v jakémkoliv jazyce spojit i prostřednictvím e-mailu io@volkswagen.de.
 • Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen
  Poštovní adresa: 
  Central Investigation Office, Box 1717, 38436 Wolfsburg Germany. (Podnět lze zaslat v jakémkoliv jazyce.)
  Osobně*: Centrální prošetřovací orgán Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg (centrum), Německo

  *V takovém případě si prosím s předstihem sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de.

Máte nějaké další dotazy?

V případě dotazů či návrhu na zlepšení týkajících se systému pro zpracování podnětů se také můžete obrátit Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen. Pokud jste byli vyslýcháni či slyšeni v rámci šetření, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu Ombudsmanům jako nezávislému subjektu. Nadto je možné ve všech záležitostech systému pro zpracování podnětů kontaktovat i lokálního Compliance Officera ve společnosti Škoda Auto – a to například prostřednictvím e-mailové adresy compliance@skoda-auto.cz.

Přehled informací o Centrálním oznamovacím systému pro společnosti a značky koncernu Volkswagen ke stažení zde:

Česká verze
Anglická verze