GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

REGIONÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 125tiletou historií.

Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla celou ekonomiku i společnost. Přesto se ŠKODA AUTO rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má výrobní závody. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů je pro rok 2020 spuštěno 7 Grantových programů. Grantový program ŠKODA Stromky již probíhá. Pro dalších 6 grantových programů přijímáme žádosti od 20. 5. 2020. Naším cílem bude v grantových výzvách bodově zvýhodnit projekty s inovativním projektem jako reflexí vzešlou ze současné krize. Stranou však nechceme nechat i jiné úspěšné projekty.


Bližší podmínky účasti v programech a harmonogram jejich realizace naleznete pod jednotlivými odkazy.

Dopravní bezpečnost v obcích

Projekt má za cíl redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy.

Zjistit více

Dopravní výchova

Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Zjistit více

Technické vzdělávání

Podpora a popularizace techniky a technického vzdělávání a IT.

Zjistit více

Region bez bariér

Program má za cíl redukovat počet těchto bariér a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Zjistit více

ŠKODA dětem

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti.

Zjistit více

Tady jsem doma

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO.

Zjistit více

Jak podat žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok. Žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost. Více informace naleznete v příručce pro podání žádosti.

ŠKODA Stromky

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:


Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: skoda.granty@skoda-auto.cz

Podporované regiony

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.

Více informací o společenské odpovědnosti  #ŠKODAAUTOpomáhá