GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2019 vyhlašuje 7 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 7 600 000 Kč. Jedná se o následující programy:

Dopravní bezpečnost v obcích

Projekt má za cíl redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy.

Zjistit více

Dopravní výchova

Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Zjistit více

Technické vzdělávání

Podpora a popularizace techniky a technického vzdělávání.

Zjistit více

Region bez bariér

Program má za cíl redukovat počet těchto barier a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Zjistit více

ŠKODA dětem

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti.

Zjistit více

Tady jsem doma

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO.

Zjistit více

ŠKODA Stromky

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Elektronická žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok. Žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost.

Bližší podmínky účasti v programech, harmonogram jejich realizace a kontakty naleznete pod jednotlivými odkazy.

Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:


Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: skoda.granty@skoda-auto.cz

Podporované regiony

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.

Více informací o společenské odpovědnosti   ŠKODA AUTO - For Future