GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

REGIONÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 125tiletou historií.

Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla celou ekonomiku i společnost. Přesto se ŠKODA AUTO rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má výrobní závody. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů bylo pro rok 2020 spuštěno 7 Grantových programů. Druhá vlna Grantového programu ŠKODA Stromky probíhá. Naším cílem je v grantových výzvách bodově zvýhodnit především projekty s inovativním záměrem, stranou však nechceme nechat ani jiné úspěšné projekty.

Přijímání žádostí do grantových programů pro rok 2020 bylo pro letošní rok již uzavřeno. Předpokládané spuštění dalšího ročníku je plánované na první kvartál 2021, informace budou zveřejněny před spuštěním na těchto stránkách. Aktuálně je možné se přihlásit pouze do Grantového programu ŠKODA Stromky. Termín výzvy: 1. 7. až 7. 8. 2020.

Dopravní bezpečnost v obcích

Projekt má za cíl redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy.

Zjistit více

Dopravní výchova

Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Zjistit více

Technické vzdělávání

Podpora a popularizace techniky a technického vzdělávání a IT.

Zjistit více

Region bez bariér

Program má za cíl redukovat počet těchto bariér a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Zjistit více

ŠKODA dětem

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti.

Zjistit více

Tady jsem doma

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO.

Zjistit více

Jak podat žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok. Žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost. Více informace naleznete v příručce pro podání žádosti.

ŠKODA Stromky

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:


Hlavní priority:

  • Dopravní bezpečnost
  • Podpora technického vzdělávání
  • Podpora znevýhodněných dětí
  • Bezbariérová mobilita

Regionální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců

Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: skoda.granty@skoda-auto.cz

Podporované regiony

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.

Více informací o společenské odpovědnosti  #ŠKODAAUTOpomáhá