Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Předsudky a fakta – Pořízení a náklady

Elektromobily jsou drahé.

Nejdražší součástí elektromobilu jsou jeho baterie. S jejich rostoucí výrobou se však ceny postupně snižují. Navíc při provozu elektromobilu dosahujete úspor – elektřina potřebná k provozu je zpravidla levnější než odpovídající množství benzinu či nafty a vozy jsou méně náročné na servis. S elektromobilem také můžete využívat některých zvýhodnění, jako je možnost jízdy na dálnici bez dálniční známky či zvýhodněné parkování v rezidentských lokalitách měst. 

Dále jsou také zvýhodněni uživatelé nízkoemisních služebních vozů. Na nízkoemisní služební vozy, využívané i pro soukromé účely, se vztahuje nižší záloha pro výpočet daně z příjmů. Zaměstnanec, který využívá nízkoemisní služební vůz i pro soukromé účely, daní pouze příjem ve výši 0,5 % ze vstupní ceny vozu (ostatní vozy 1 %). Více informací naleznete zde.

Elektromobil vlastně není čistě ekologický.

Životní cyklus elektromobilu (výroba, provoz, servis) má orientačně třikrát nižší emisní dopad než srovnatelný benzínový vůz. Evropská federace pro dopravu a životní prostředí spočítala nejneekologičtější scénář při výrobě a provozu elektromobilu, ale i ten měl o 22 % menší produkci CO2 než diesel a o 28 % menší než benzín. Čím déle je elektromobil v provozu, tím více roste jeho křivka ekologičnosti ve srovnání s provozem spalovacích vozů. Pokud navíc elektromobil nabíjíte elektřinou z obnovitelných zdrojů, a tento trend v budoucnosti zesílí, ekologická křivka elektrického auta poroste ještě strměji oproti spalovacímu.

Elektromobily nejsou spolehlivé.

Stejně jako všechna naše vozidla, i elektromobily značky Škoda jsou vysoce spolehlivé. Vynakládáme velké úsilí na to, abychom vyvíjeli a vyráběli co nejkvalitnější vozy, a to za použití co nejspolehlivějších součástek. Motor elektromobilu má mnohem méně komponent než motor spalovacího vozu, čili také méně součástek, které se mohou porouchat nebo opotřebit. Je celkem nenáročný na údržbu. Právě i díky tomu se dá označit za velmi spolehlivý.

Budoucnost je vodík.

Vodík by měl postupem času doplnit současnou bateriovou elektromobilitu, nicméně Evropská vodíková strategie se zaměřuje především na těžkou nákladní dopravu, hromadnou dopravu, jak automobilovou, tak i železniční, říční, námořní a výhledově i leteckou.

Vodíková auta mají také elektromotor poháněný elektřinou, která vzniká reakcí vodíku a vzdušného kyslíku v palivových článcích během jízdy. Tankování vodíku u plnicích stanic je obdobně rychlé jako u spalovacích aut a blíží se i dojezdem.

Infrastruktura plnících stanic je zatím celosvětově velmi nízká. V České republice by mělo vzniknout šest až osm stanic do roku 2023 a dvanáct do roku 2025. Budování tankovací infrastruktury pro vodík je nicméně finančně velmi náročné a současně existují i logistické bariéry, které celý proces komplikují.

Elektromobily jsou náchylné na zásah bleskem.

V případě zásahu bleskem se elektromobily chovají zcela stejně jako vozy se spalovacím motorem. A v případě, že je elektromobil v danou chvíli nabíjen, dojde k vyhození pojistky a nabíjení se přeruší. V nejhorším případě bude poškozen pouze nabíjecí kabel.

Vzplanutí u EV automobilů

V České republice je minimum případů vzplanutí elektromobilu. Elektromobily a hybridy nelze kategorizovat jako nebezpečnější ve srovnání s ostatními auty. Jejich likvidace je náročnější a vyžaduje speciální postupy. Ve Škoda Auto dbáme na maximální bezpečnost všech našich vozů.

Baterie samy o sobě nepředstavují vyšší riziko vzniku požáru v porovnání se spalovacími motory. Naopak, většina požárů automobilů je způsobena únikem pohonných hmot, které se kvůli vysokým teplotám na jejich povrchu vznítí. V elektromobilech tyto kapaliny chybí. Ve srovnání s menšími akumulátory (například těmi v mobilních telefonech) mají baterie v automobilech robustnější konstrukci, jiné chemické složení a také tzv. Battery Management System, který zabraňuje krizovým stavům. Naše trakční baterie tak samy o sobě disponují složitou elektronikou a technologickými řešeními, aby se to za žádných okolností samo o sobě nestalo. Pokud ano, hasiči Škoda Auto společně s Hasičským záchranným sborem vyvinuli metodu hašení, která hořící trakční baterii uhasí do několika minut. Využívá se speciálně upravené vysokotlaké zařízení CCS Cobra a nově vyvinuté hasivo, které je určeno na hašení trakčních baterií. Takže dnes umíme uhasit i baterii zabudovanou ve vozidle.

Elektromobily svou tichostí ohrožují chodce – neslyší je přijíždět.

Při nízkých rychlostech jsou elektromobily skutečně velmi tiché. Na to však myslíme my i zákonodárci. Vozy jsou proto vybaveny zařízením, které vytváří specifický zvuk. Při vyšších rychlostech je již zvuk vytvářen pneumatikami či odporem vzduchu, proto ho poté není nutné vytvářet uměle.