Vládní podpora nízkoemisních služebních vozidel

Vláda České republiky navrhla v dubnu 2022 balíček podpůrných opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Součástí vládního balíčku byla daňová opatření na podporu elektromobility, zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Tato opatření navržená vládou byla schválena v rámci legislativního procesu s nabytím účinnosti od 1. července 2022.

Přijetím vládního balíčku byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterého došlo ke snížení zdanitelného příjmu u zaměstnance používajícího nízkoemisní služební vozidlo nejen pro pracovní, ale i pro soukromé účely (dříve 1 % vstupní ceny za každý kalendářní měsíc). Zaměstnanec tak u nízkoemisních vozidel daní příjem pouze ve výši 0,5 % vstupní ceny vozu. Pro zaměstnance je nyní více výhodné využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely.

Na základě novely zákona o daních z příjmů došlo také ke změně odpisové skupiny u dobíjecích stanic pro elektromobily. Pro wallboxy, samostatně stojící dobíjecí stanice a příslušná elektrická rozvodná zařízení tak byla zkrácena doba odpisu z 10 na 5 let.

Vozy kategorie M1 s nárokem na EL značku

BEV a PHEV iV modely

 

Snížení zdanitelného příjmu na 0,5 % platí do 31. prosince 2025.

 

Týká se plug-in hybridního modelu Superb iV a plně elektrického Enyaq iV.

Plně bezemisní vozy kategorie M1

Plně elektrické BEV a vodíkové FCEV

 

Snížení zdanitelného příjmu na 0,5 % platí dále od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030.

 

Týká se plně elektrických vozů Enyaq iV.


Plné znění najdete zde: