Grant pro hendikepované zájemce o řidičský průkaz

Získejte více samostatnosti a volnost pohybu. Škoda Auto a Konto Bariéry vyhlašují grantový program, který hendikepovaným otevírá cestu k řidičskému průkazu. Příspěvek až 15 000 Kč obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni komisí složenou ze zástupců Škoda Auto a Konta Bariéry.

Co je program Škoda Neřídit?

Program Škoda Neřídit je grantový program, který si klade za cíl finančně podpořit a motivovat hendikepované osoby k získání řidičského průkazu.

Pro koho je program určený?

Program je určen pro tělesně postižené osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje, aby řídili vůz.

Jak se do programu můžu přihlásit?

Formulář s žádostí o grant Škoda Neřídit naleznete k vyplnění níže. Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh zašlete na adresu skoda-neridit@bariery.cz nebo na adresu Nadace Charty 77 | Konto Bariéry, Melantrichova 5, 110 00 Praha.

Jak probíhá čerpání grantu?

Komisí vybraní žadatelé budou informováni o výsledku grantového řízení. Žadatel má poté 12 měsíců na to, aby absolvoval řidičský kurz v autoškole. Poplatek za kurz je proplácen proti faktuře vystavené na Nadaci Charty 77. Doklad o absolvování závěrečné zkoušky je nutné doručit na adresu Nadace Charty 77 - Konto Bariéry.

Žádost o grant Škoda Neřídit
pdf (941.8 KB)

Co se stane, když řidičský průkaz získám? Můžu získat další příspěvek na nákup a úpravu vozu?

Mimo státních příspěvků máte jako každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P automaticky nárok na zvýhodněný nákup nového vozu Škoda. Obraťte se na centra Škoda Handy, kde Vám pomohou nejen s výběrem a optimální úpravou Vašeho vozu, s žádostí o státní příspěvek, s překlenutím DPH, ale také se zajištěním výhodného financování a pojištění. U vybraných obchodníků Škoda Handy si můžete zapůjčit vůz s úpravou pro ruční řízení.