Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Výzkum dopravní bezpečnosti

Věděli jste, že ...

Díky výzkumu dopravní bezpečnosti lze lépe pochopit chování vozů při dopravních nehodách, poznat úroveň jejich ochrany a odhalit oblasti budoucích zlepšení. Poznatky z dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků aktivní i pasivní bezpečnosti pro vozy ŠKODA. Klíčovými partnery výzkumu jsou všechny složky intergovaného záchranného systému.


Více o výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO