EA189 Často kladené otázky

Jak poznám, že mé vozidlo patří k dotčeným?

Všichni zákazníci dotčených vozidel obdrželi na jaře roku 2016 dopis obsahující informaci, že je třeba na jejich vozidlech provést technická opatření. Jakmile byla technická opatření pro daný model schválená a dostupná, zákazníci obdrželi druhý dopis, v němž byli požádáni, aby si domluvili schůzku u autorizovaného partnera ŠKODA podle svého výběru.

Od října roku 2015 mohl navíc každý zákazník v Evropě získat informace online nebo prostřednictvím svého prodejce či servisního partnera o tom, zda se na jeho vozidlo vztahuje servisní akce. Ostatní dotčené značky skupiny Volkswagen poskytují rovněž relevantní informace na svých webových stránkách.

Benzinové motory nejsou dotčeny problémem emisí NOx, protože motor a systémy na úpravu výfukových plynů pro vznětové a benzinové motory jsou zcela odlišné.

Žádný z nových vozů ŠKODA, který je v současnosti poprvé registrován v Evropě, není dotčen problémem emisí NOx.

Moje vozidlo je dotčené. Mohu s ním stále jezdit?

Ano. Otázka emisí se týká charakteristik emisí oxidů dusíku (NOx) v průběhu zkušebních testů.

Problém emisí NOx nijak nemění skutečnost, že Vaše auto zůstává v bezpečné a zcela způsobilé k provozu. Neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že dotčená vozidla s dieselovým motorem EA189 představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost v důsledku problému emisí NOx.

Moje vozidlo je dotčené. Bude mi účtován servisní zásah?

Ne, implementace technického opatření je zcela bezplatná.

ŠKODA vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovala veškeré nepříjemnosti, včetně případného zajištění náhradní dopravy po dobu provádění servisního zásahu. ŠKODA může zásah provést společně s jakoukoli plánovanou servisní prací, kterou máte naplánovanou (i když Vám doporučujeme, abyste si rezervovali servisní akci co nejdříve, jakmile to bude pro Vaše vozidlo možné). Zásah bude moci provést kterýkoli autorizovaný servisní partner ŠKODA.

Jaká technická opatření budou provedena?

U většiny dotčených variant motorů je technickým opatřením provedení aktualizace softwaru. Ta obsahuje nejnovější poznatky z probíhajícího vývoje spalovacího procesu naftového motoru v posledních letech a provádí změny jako je vylepšení vstřikovací mapy. Čistá pracovní doba pro implementaci tohoto opatření zabere asi půl hodiny.

Pouze u dieselových motorů o objemu 1,6 litru je nezbytné navíc instalovat tak zvaný usměrňovač proudu vzduchu. Doba potřebná k provedení tohoto technického opatření je kratší než jedna hodina.

Jaké parametry upravuje nový software?

První specifické opatření, které vytváří větší prostor pro snížení emisí NOx, je přidání dalšího vstřiku v pozdější fázi hoření do vstřikovací mapy. Toto po-vstřikování používá část paliva z hlavního vstřikování, což znamená, že nemá žádný nepříznivý vliv na spotřebu paliva. Po-vstřikování probíhá krátce po hlavním vstřikování, čímž má příznivý vliv na točivý moment a oxiduje saze vytvořené během spalování přímo ve spalovacím prostoru.

Pokud jde o druhé opatření, vylepšování dieselové technologie nám umožňuje vstřikovat palivo za vyššího tlaku a konstantní rychlosti. Zvýšený vstřikovací tlak atomizuje palivo efektivněji, což vede k nižšímu množství sazí během spalování od samého počátku.

Jsou dieselové motory s normou EU6 dotčeny problémem emisí NOx?

Ne, naše dieselové motory s normou EU6 nejsou dotčeny problémem emisí NOx.

Vozidla s dieselovými motory řady EA288 nabízenými skupinou Volkswagen v rámci Evropské unie certifikované podle emisních standardů EU6 nebo EU 5 nevyžadují odstranění nebo výměnu softwaru. To potvrdily příslušné regulační orgány.

Může aktualizace softwaru nějak poškodit mé vozidlo?

Ne, aktualizace softwaru nemůže nijak poškodit Váš vůz.

Musím provést servisní opatření na mém dotčeném vozidle (některé advokátní kanceláře doporučují, abych to odmítl)? Jaké jsou důsledky, když si zásah nenechám provést?

Vezměte, prosím, na vědomí, že v zemích, kde příslušné orgány nařídily servisní akci pro zákazníky jako povinnou, pokud se zákazník odmítne účastnit takto nařízené servisní akce v určitém časovém období, může být příslušnými státními orgány sankcionován například dočasným vyřazením vozidla z provozu nebo zrušením registrace dotčeného vozidla.

Může být servisní zásah proveden nezávislým servisním střediskem?

Servisní akce je realizována bez jakýchkoli nákladů pro zákazníky. V této souvislosti a vzhledem k tomu, že společnost Volkswagen AG a značka ŠKODA musí odpovědným orgánům prokázat správné provedení servisní akce, musí být servisní zásah proveden u autorizovaného servisního partnera ŠKODA v souladu s právními požadavky. Některé trhy však ještě zkoumají další řešení, např. spolupráci s jinými partnery nebo nabízí "mobilní řešení" pro velké zákazníky a zákazníky z vozového parku.

Co by měl udělat zákazník, který si pořídil ojetý vůz, jenž dosud neprošel aktualizací softwaru?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera ŠKODA.

Jak budou kontaktováni zákazníci s dotčenými vozidly?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera ŠKODA.

Jsem vlastníkem dotčeného vozidla a žiji na území Evropské unie. Rozhodl jsem se nenechat si nainstalovat aktualizovaný software s nápravným opatřením. Mohu stále jezdit do Německa (například na dovolenou)?

Ano.

Koho mohu kontaktovat, pokud můj vůz po implementaci technického opatření vykazuje problémové chování?

Dotčení zákazníci si mohou být jisti, že technické opatření bude implementováno úspěšně a nebude negativně ovlivňovat spotřebu paliva, emise CO2, výkon motoru, točivý moment nebo hlučnost vozu. Toto bylo klíčovou podmínkou pro povolení implementace technického opatření ze strany příslušných orgánů.

V případě potíží s Vaším vozem kontaktujte Vašeho autorizovaného servisního partnera ŠKODA nebo volejte Diesel Hotline na čísle 800 600 000.

Obdržím od autorizovaného servisního partnera ŠKODA potvrzení o implementaci technického opatření? Co mám dělat, pokud toto potvrzení ztratím?

Ano, po úspěšné implementaci technického opatření obdržíte od autorizovaného servisního partnera ŠKODA potvrzení. Pokud se tak nestane nebo toto potvrzení ztratíte, kontaktujte prosím Vašeho autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

Jsem vlastníkem dotčeného vozidla a rezident země, ve které příslušné orgány nenařídili svolávací akci. Rozhodl jsem se neparticipovat v implementaci technického opatření. Mohu v tomto případě cestovat do zemí, kde je implementace technického opatření subjektem svolávací akce nařízené příslušnými orgány (např. Německo)?

Vlastník dotčeného vozidla se může nezávisle rozhodnout o své participaci v implementaci technického opatření. Je však třeba podotknout, že v zemích, kde byla svolávací akce zákazníkům příslušnými orgány nařízena, mohou být uvaleny sankce, pokud není technické opatření na dotčeném vozidle v určitém časovém horizontu implementováno.

Domníváme se však, že je možné krátkodobě užívat vůz v zemích, kde je implementace technického opatření subjektem svolávací akce nařízené příslušnými orgány (např. během dovolené či tranzitu).

Proč můj vůz potřebuje implementaci technického opatření?

V řídící jednotce motoru dotčeného vozidla byla použita softwarová funkce rozpoznávající způsob jízdy odpovídající měřícímu cyklu. V závislosti na rozpoznání způsobu jízdy přepíná řídící jednotka mezi 2 rozdílnými módy. Mód 1 s optimální hladinou NOx pro podmínky testování nebo Mód 2 pro optimální hladiny emisí při jízdě.

Jsem vlastníkem dotčeného vozidla a žiji na území Evropské unie. Rozhodl jsem se neparticipovat v implementaci technického opatření. Co se stane, pokud se i se svým vozem trvale přestěhuji do země, ve které je implementace technického opatření povinná?

V tomto případě bude nutné provést registraci vozidla v dané zemi. Běžně příslušné orgány vlastníka informují, že bude do určité doby nutné provést update softwaru. Kontaktujte prosím svého autorizovaného servisního partnera ŠKODA ve Vašem novém bydlišti.