Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

ROZJEDU TO!

Věděli jste, že ...

Cílem projektu je snadnější zapojení dětí z dětských domovů do pracovního života. Děti pro lepší orientaci v životě mimo dětský domov navštěvují závody ŠKODA AUTO a další firmy.


Více o tomto projektu