Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.
Aktualizace vzduchem

Funkční omezení

Připojení

Připojení Aktualizace vzduchem vůz dostává skrze službu Online System Update v rámci Škoda Connect. Aktualizace vzduchem může vůz obdržet pouze pokud:

• Je ve vozidle nastaven primární uživatel (v tomto případě je vůz viditelný pro primárního uživatele v aplikaci MyŠkoda).
• Je zapnut v nastavení soukromí Režim Online (Menu -> Uživatelé -> Nastavení).

Uzamčení

S vozidlem není možné jet.

Aby byla spuštěna instalace, uživatel musí vozidlo opustit a uzamknout.

• Pokud vozidlo není uzamčeno během deseti minut po stisku tlačítka Instalovat, aktualizace nebude dokončena.

• Pokud se k vozidlu opět přiblížíte a odemknete jej, musí být znovu uzamčeno do dvou minut, jinak nebude aktualizace dokončena. To samé platí, pokud je aktivována funkce automatické odemčení, když je zapnuta funkce odemčení vozidla v blízkosti klíčku.

Uzamykání/odemykání KESSY je vypnuto, dálkové (centrální) ovládání zůstává během procesu funkční.

Safelock nebude zapnut (dveře se stále dají otevřít zevnitř).

Komfortní otevírání je vypnuto (centrální zamykání bude odemčeno, ale okna zůstávají zavřená).

Osvětlení Coming/Leaving Home nebude aktivováno (všechna světla zůstávají vypnutá).

Alarm je deaktivován, LED na dveřích nadále bliká (dokud není aktualizována řídicí jednotka dveří).

Nabíjení

Pokud je nabíjení aktivní, tlačítko pro instalaci není k dispozici.

Pokud je aktualizace aktivní, nabíjení nemůže být spuštěno.

Pokud je vozidlo připojeno k Wallboxu, nabíjení automaticky začne po dokončení aktualizace vzduchem.

Pokud je vozidlo připojeno k veřejné nabíjecí stanici s ověřením, proces nabíjení NEZAČNE po dokončení aktualizace vzduchem.