Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

ŠKODA EMOBILITY BALÍČKY

Balíček S

Balíček S poskytuje základní eMobility řešení pro zákazníka.

Obsahuje:

• home-check
• analýzu aktuálního stavu elektrických rozvodů
• návrh možného řešení pro nabíjení
• kontrolu jističů
• nabíjecí kartu / aplikaci

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.

Balíček M

Balíček M je vhodný pro konkrétní řešení elektromobility a potřebu většího nabíjecího výkonu.

Obsahuje:

• balíček S
• wallbox – výběr ze 2 verzí
• ŠKODA iV Charger Connect / Connect+
• odbornou instalaci wallboxu
• montáž a zprovoznění u zákazníka

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.

Balíček L

Balíček L je vhodný pro energetickou soběstačnost a inteligentní využívání vlastní elektřiny.

Obsahuje:

• balíček M
• fotovoltaiku
• energetické úložiště
• zprostředkování dotací
• využití Komunitního Car Sharingu

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.