Od názvu značky Laurin & Klement k dnešní ŠKODA

V roce 1895 započala výroba jízdních kol pod obchodní značkou Slavia. Později se k nim přidaly i tzv. motocykletty, jízdní kola s přídavným motorem. Výroba automobilů byla zahájena v roce 1905. Logo Laurin & Klement provázelo vozy z Mladé Boleslavi do roku 1925, kdy bylo nahrazeno symbolem okřídleného šípu.

1895

Logo Slavia (1895-1905)

Jízdní kola a motocykly vyjížděly z dílny v Mladé Boleslavi pod značkou Slavia. Základem loga bylo kolo s lipovými květy, které měly symbolizovat slovanské národy. Po čase byla doplněna jména zakladatelů Laurina a Klementa, která se později stala hlavním motivem nového loga.

1905

Logo L&K (1905-1925)

Design loga L&K byl ovlivněn secesí, uměleckým slohem počátku 20. století. Iniciály zakladatelů společnosti jsou (pravděpodobně pro spojení mezi jménem Václava Laurina a latinským jménem vavřínu, Laurus Nobilis) obklopeny vavřínovými listy ve tvaru věnce, který byl od nepaměti spojován se slávou a vítězstvím. Vavříny možná předpověděly budoucí úspěch L&K.

1926

Logo Škoda (1926-1933)

Od roku 1926 byly v Mladé Boleslavi vyráběny osobní automobily pod značkou ŠKODA. I když se jméno společnosti zcela změnilo, forma nového produktového loga ukazuje návaznost na předchozí fázi. Logo ŠKODA má nový, oválný tvar, ale jméno značky je stále dominantním prvkem v jeho středu a je obklopeno vavřínovými listy.

1926

Logo Škoda (1926-1990)

Logo se slavným „okřídleným šípem” bylo poprvé použito v roce 1926. Jeho původ je zahalen tajemstvím. Někdy se tvrdí, že autorem nápadu (stylizovaná hlava Indiána s čelenkou o pěti pérech) byl obchodní ředitel společnosti ŠKODA Plzeň, T. Maglič. Modrobílé kruhové logo, doplněné o doprava letící šíp se stylizovaným ocasem, je v současnosti používáno na některých ŠKODA Originálních dílech (například na sklech oken nebo blocích motorů).

1999

Logo ŠKODA AUTO (1999 - 2011)

I když je logo ŠKODA AUTO vnímáno jako jedna z nejoriginálnějších a stylisticky nejčistších značek na světě, jeho autor stále není znám. Černé a zelené logo, používané od roku 1999, dalo značce ŠKODA větší míru originality – černá symbolizuje stoletou tradici, zelená odkazuje na ekologický přístup.

2011

Logo ŠKODA (2011 - 2016)

Pod sloganem „The New Power of ŠKODA” představila značka ŠKODA na autosalonu v Ženevě roku 2011 klíčové elementy nového korporátního designu, mezi jejichž typické prvky patří svěžest a preciznost. Tradiční logo okřídleného šípu získává nové spektrum barev, takže vypadá ještě výjimečněji a precizněji než dřív. Nejdůležitější změna se dotýká hlavní části loga, samotného okřídleného šípu, který je v nové verzi mnohem větší a výraznější. Odstín okřídleného šípu se změnil z „přirozené zelené” na novou, svěží „ŠKODA zelenou”. Vnější část je zvýrazněna chromovaným vzhledem.

2016

Logo ŠKODA (od roku 2016)

Nové logo ŠKODA je založeno na myšlence „Vedeni vynalézavostí – chytré nápady od roku 1895“, která představuje přístup automobilky ŠKODA k zákazníkům a jejich potřebám s důrazem na její zásady a dědictví. Design loga, představený v druhé polovině roku 2016, je součástí nové firemní identity a ilustruje blízké propojení s VW Group. Zásadní změnou je pozice názvu „ŠKODA“, nově pod logem pyšnícím se okřídleným šípem, který doprovází značku již 90 let.