TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019

Nezájem o technické školy a nedostatek technicky vzdělaných pracovníků dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v evropském i světovém měřítku. Tento negativní trend dopadá logicky i na společnost ŠKODA AUTO a její dodavatele. Cílem programu je proto především snaha podporovat popularizaci techniky a technického vzdělávání už na základních školách, kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné studium technických oborů.

Přehled podpořených projektů v roce 2018 a dalších letech

Podporované projekty:
• prioritně zvyšování manuální zručnosti dětí (dílny), případně podpora polytechnické výchovy (fyzika, mechanika, elektronika) na základních školách prostřednictvím:
› pořízení pomůcek a vybavení škol a učeben nutných pro zavedení či rozvoj technických předmětů a mimoškolních aktivit s návazností na realizaci „měkkých aktivit“ (volnočasové aktivity, rozšíření povinné výuky, zavedení předmětu technické dílny aj.)
› zavedení či úpravou učebních programů k intenzivnější výuce technických předmětů

• posílení mimoškolních aktivit pro rozvoj technického myšlení a manuální zručnosti jako doplňku klasické výuky
• podpora programování
• podpora nadaných žáků v oblasti technického vzdělávání

Výhodou předkládaných projektů je jejich případné propojení s jinými aktivitami společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO (např. využití programu www.vedamabudoucnost.cz).

Náležitosti předkládaných žádostí:

popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům
informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především základní školy, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace a obce

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 4. 2. 2019
Uzávěrka: 17. 3. 2019

Žádost o grant: žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2019

Další aktivity společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO spojené s podporou technického vzdělávání

Mladí designéři

V této soutěži kreativity pro děti ze školek a základních škol mají účastníci za úkol zobrazit automobil dle aktuálně zvoleného tématu. Soutěž cílí na podporu kreativity dětí a vzbuzení jejich zájmu o techniku.

Zjistit více

Věda má budoucnost

Od roku 2015 jsou zapojeni též ředitelé škol a kariérní poradci. V současné době pořádá společnost ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti.

Zjistit více