ŠKODA Stromky

Více než 820 000 stromů v letech 2007-2018 díky projektu ŠKODA AUTO

Uvědomujeme si negativní vlivy, které má stále rostoucí počet automobilů na kvalitu životního prostředí, a proto dlouhodobě a systematicky pracujeme na vývoji nových modelů vozů ŠKODA, které jsou v tomto ohledu co nejšetrnější. K adekvátní environmentální politice přispívá v ČR naše společnost opatřeními v rámci Strategie GreenFuture a rovněž programem „Za každý prodaný vůz jeden strom”.


Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019

 

Již třináctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Prostřednictvím tohoto projektu bylo do konce roku 2018 vysazeno více než 820 000 stromů, což odpovídá více než 170 hektarům nového lesa nebo by bylo pokryto novou zelení 280 fotbalových hřišť ve více než 100 lokalitách po celé České republice. V posledních letech se do projektu zapojují kromě ŠKODA AUTO zaměstnanců a jejich rodin i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. V roce 2017 si historicky poprvé svůj strom zasadil také zákazník ŠKODA v Mariánských Lázních. Z více zeleně se tak mohou těšit Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Plazy, Boseň, Řepov a mnoho dalších míst kolem našich závodů, ale i v jiných regionech jako je například jižní Morava a výsadba v Rohatci u Hodonína či v Národním parku Šumava. Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Veškeré informace o uskutečněných výsadbách jsou k nalezení na interaktivním webu www.hlaslesa.cz, kde si lze mimo jiné složit vlastní symfonii z autentických lesních zvuků.

Podporované projekty:
• nekomerční výsadba se zaměřením na:
› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
› zvyšování biodiverzity lesních porostů

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• potvrzení o vlastníkovi pozemku a bankovním účtu
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programům v oblasti životního prostředí, nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• možnost dobrovolnické výsadby pro zaměstnance ŠKODA AUTO
• souhlas s případným označením "ŠKODA ALEJ" na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m)Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení atd.

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie)

Maximální výše grantu: 70 000 Kč

Spuštění: 1. 3. 2019
Uzávěrka: 30. 6. 2019

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář, na který budete přesměrováni po kliknutí na „Podat žádost“ a následném vytvoření účtu v systému Grantys (V případě technických potíží při vyplňování projektové žádosti v systému se prosím obraťte na technickou asistenci: Radim Cenek, František Brückner, tel. 515 903 115 (ve všední dny od 9 do 16), e-mail: grantys@nap.cz)

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé, kteří podali žádost do 30. 6. 2019 informováni nejpozději do 31.7. 2019.

Elektronická žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok. Žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost.

Dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO se v sobotu 16. června vydali pomáhat do Krkonoš. Nad Labským dolem, jednou z nejvzácnějších lokalit Krkonoš, vysadili 600 sazenic buku lesního a pomohli vyčistit porost od klestí, odpadků a kůrovce. Akce se zúčastnili zaměstnanci ze všech tří výrobních závodů ve Vrchlabí, Mladé Boleslavi i Kvasinách.