DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCÍCH

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019

ŠKODA AUTO přináší regionům, kde má své výrobní závody nabídku pracovních míst, možnosti pro další dodavatele a koupěschopnou poptávku pro oblast stavebnictví a dalších služeb. Tato pozitiva ale zároveň doprovází i zvýšená intenzita silniční dopravy v těchto regionech. Projekt má za cíl redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilové dopravy.

Podporované projekty:
• studie dopravního řešení na zklidnění dopravy
• podpora nemotorové dopravy (cyklisti/chodci)
• zviditelnění přechodů pro chodce
• konkrétní opatření na zklidňování dopravy v obcích
• účast na projektech ke zvyšování dopravní bezpečnosti
• spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy
• úpravy dopravního značení či stavební úpravy

Tip! ŠKODA AUTO: kvalitní dopravní řešení
Přehled podpořených projektů v roce 2018 a dalších letech

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace (např. statistika nehodovosti)
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady a vyčíslená spoluúčast
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programům (bezpecnecesty.cz) nebo jejím zaměstnancům
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Podporované regiony: okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Podporované subjekty: obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace.

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 4. 2. 2019
Uzávěrka: 22. 4. 2019

Žádost o grant: žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2019

Další aktivity společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO spojené s podporou dopravní bezpečnosti

Bezpečný pátek

Pátek je dle statistik Policie ČR nejnebezpečnějším dnem na českých silnicích. ŠKODA AUTO se dlouhodobě věnuje tématům aktivní a pasivní bezpečnosti vozů, dopravní výchovy a prevence a nyní přichází s kampaní "Bezpečný pátek", jejímž cílem je pomocí osvěty zlepšit dopravní bezpečnost.

Zjistit více

Bezpečné cesty

Aktuální a ověřené informace, praktické tipy a rady z oblasti silniční bezpečnosti, webové a mobilní aplikace pro ověření vašich znalostí a pomoc v každodenním životě v dopravě v České republice.

Zjistit více

ŠKODA autoškolám

Učit se řídit ve voze, na který je spoleh, je pro získání správných návyků a sebejistoty za volantem i v provozu základ. ŠKODA Autoškolám je program určený českým autoškolám, studentům i čerstvým řidičům.

Zjistit více