Vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil svou činnost

May 9, 2022

„42 Prague“ je třetí projektem patřícím do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen

Vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil v české metropoli svůj provoz. Inovativní didaktický koncept sází zejména na celoživotní učení a trvalé posilování sociálních dovedností. V budoucnu zde každoročně absolvuje studium 150 programátorů.

Ve vzdělávacím institutu, jehož je společnost ŠKODA AUTO spoluzakladatelem, se bude od září připravovat na nová povolání a profily požadavků až 150 vývojářů softwaru, do budoucna se pak během následujících tří let počítá se 450 studenty. Didakticky se vzdělávací institut zaměřuje na celoživotní učení a posilování sociálních dovedností, proto sází institut „42 Prague“ na tři různé přístupy: Vedle gamifikace, kdy se pokrok každého studenta měří v úrovních, se budou studenti vzdělávat podle konceptu peer learningu, týmového učení a samostatné práce. Třetím pilířem je peer evaluace, v jejímž rámci se studenti budou vzájemně hodnotit a tímto způsobem podporovat konstruktivní výměnu informací o výsledcích projektů.

O prestižnosti vzdělávacího institutu „42 Prague“ svědčí i to, že mu Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo záštitu pro rok 2022. V čele institutu „42 Prague“ je Daria Hvížďalová, po „42 Wolfsburg“ a „42 Berlin“ se jedná o třetí projekt patřící do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen. Kromě ŠKODA AUTO patří mezi spoluzakládající společnosti také TraskGreencode. „42 Prague“ spolupracuje s firmami jako Digiteq nebo s místními partnery jako například Czechitas, a další.

Pro více informací navštivte ŠKODA Storyboard:

Novinky a tiskové zprávy