Mezinárodní den biologické rozmanitosti: vybrané projekty

May 21, 2021

Různá opatření v areálu výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO po celém světě na podporu biologické rozmanitosti

Společnost ŠKODA AUTO představuje při příležitosti „Mezinárodního dne biologické rozmanitosti“ vybraná opatření, jimiž výrobce automobilů podporuje zachování biologické rozmanitosti v areálu svých výrobních závodů po celém světě. Společnost ŠKODA AUTO svůj závazek vůči udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci včetně konkrétních opatření, která slouží k minimalizaci ekologické stopy v důsledku svých podnikových aktivit, sdružuje v rámci strategie Green Future. Kromě toho společnost ŠKODA AUTO rozvíjí v oblasti životního prostředí deklarované poslání „goTOzero“ koncernu Volkswagen.

V rámci své strategie Green Future a souvisejících projektů se společnost ŠKODA AUTO dlouhodobě zavázala k minimalizaci ekologických dopadů svých podnikových aktivit a k trvalé ochraně životního prostředí. Při příležitosti „Mezinárodního dne biologické rozmanitosti“, který byl vyhlášen Organizací spojených národů poprvé v roce 1992, nás společnost ŠKODA AUTO nechává nahlédnout pod pokličku vybraných iniciativ ve výrobních závodech v různých zemích světa.

V České republice automobilka již od roku 2007 podporuje zalesňování. Za každý v Česku prodaný vůz vysadí ŠKODA AUTO jeden strom – do konce letošního roku tak bude od zahájení této iniciativy vysazeno – více než 1 000 000 nových stromů. Tyto nově zasazené stromy by pokryly plochu 347 fotbalových hřišť či 227 hektarů nového lesa. V roce 2020 se jejich počet po celé ČR zvýšil o 83 249 stromů, neboť právě tolik automobilů se v Česku vloni prodalo. Za účelem zlepšení druhové skladby porostů bylo v rámci Grantového programu ŠKODA Stromky například jen po celém Krkonošském národním parku vysazeno 44 500 sazenic jedle bělokoré, 102 450 sazenic buku lesního, 7 600 sazenic javoru klenu, 14 350 sazenic ostatních listnatých dřevin a 150 sazenic modřínu opadavého. Novinkou grantů z roku 2020 byla podpora výsadeb keřů, které jsou z hlediska biodiverzity velmi důležité, další novinkou pak byla možnost využít až 5 procent z celkových nákladů na stabilizaci a udržitelnost. V roce 2019 se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství, která je i odborným garantem v rámci grantového programu ŠKODA Stromky. V letošním roce byla automobilka nově partnerem mezinárodní soutěže o Evropský strom roku, kterou pořádá organizace Environmental Partnership Association (EPA), jejímž členem je i Nadace Partnerství.

V areálu tří českých výrobních závodů se nachází více než 1400 stromů, přičemž živé ploty a keře se rozprostírají na ploše více než 27 567 m2. Poskytují prostředí pro mnoho druhů hmyzu či jiných zvířat, přičemž kvetoucí rostliny pokrývají téměř 100 000 m2. V areálu vrchlabského závodu se také například nachází 4 včelí úly, které v létě obývá 240 000 včel a v zimě pak 60 000 včel.

Společnost ŠKODA AUTO založila v roce 2019 ve svém indickém závodě v Aurangábádu kyslíkový park, kde od té doby vysadila 25 000 stromů, které ročně vytváří 3 250 tun kyslíku a absorbují až 600 tun oxidu uhličitého. Umělá hnízda kromě toho poskytují různým druhům ptáků další životní prostor. V suchých oblastech okolo závodů v Aurangábádu a Púně ve státě Maháráštra podporuje automobilka důležitý rozvojový projekt. Nejprve zde bylo vysazeno 27 000 stromů, následně založeno pět vzorových farem a proškoleno sto lidí, kteří se o stromy starají, díky čemuž se v tomto regionu zásadně zlepšil přístup k vodě i příležitosti pro zemědělství. Kromě toho společnost ŠKODA AUTO podporuje v Indii projekt Nadace na ochranu mangrovové a mořské rozmanitosti (MMBCF) s cílem vysadit a ošetřit do roku 2027 více než 580 000 mangrovových stromů. Cílem je ochránit tímto způsobem mořskou faunu a zabránit erozi pobřeží.

Společnost ŠKODA AUTO má téma udržitelnosti pevně zakotvené ve své strategii Green Future již od roku 2012 tak, aby minimalizovala dopady na životní prostředí vyplývající z jejích aktivit. V tomto ohledu definovala společnost ŠKODA AUTO tři pilíře – „GreenProduct“, „GreenRetail“ a „GreenFactory“. „GreenProduct“ se zabývá vývojem co nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska materiálů a recyklace, tak z hlediska spotřeby paliva. Pod označením „GreenRetail“ propaguje značka mezi svými dealery a servisy trvale udržitelný postup a „GreenFactory“ sdružuje veškeré aktivity, které přispívají k výrobě šetrné vůči zdrojům. Za tímto účelem kontinuálně dochází ke snižování spotřeby energie a vody, množství skládkovaného výrobního odpadu na jeden vyrobený vůz, emisí CO2 a redukci takzvané těkavé organické sloučeniny (VOC) – což jsou látky, jež vznikají například při lakování karoserie.

Koncern Volkswagen se plně hlásí k Pařížské klimatické dohodě a všechny jeho značky včetně společnosti ŠKODA AUTO se zavázaly být uhlíkově neutrální do roku 2050. ŠKODA strategie Green Future tak navazuje na koncernový environmentální model „goTOzero“ a soustředí se na témata změny klimatu, ochrany zdrojů, kvality ovzduší a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí. Cílem je minimalizovat dopad všech produktů a řešení mobility na životní prostředí po celou dobu jejich užívání.

Pro více informací navštivte ŠKODA Storyboard:

Novinky a tiskové zprávy