VOZOVÝ PARK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBNOVEN

ŠKODA AUTO obnovila vozový park sociálních služeb ve Vrchlabí

ŠKODA AUTO obnovila vozový park sociálních služeb ve Vrchlabí

25. 8. 2020

Automobily budou využity ke zlepšení péče o starší a zdravotně postižené občany ve městě a v jeho členitém hornatém okolí

ŠKODA AUTO předala další tři nové vozy poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb ve Vrchlabí. Pečovatelská služba, zajišťující sociální služby seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, dostala dva modely OCTAVIA COMBI v provedení se 7stupňovou automatickou převodovkou, Domov pro seniory Vrchlabí získal praktické SUV KAROQ, do kterého se seniorům vzhledem k výše umístěným sedadlům lépe nastupuje a vystupuje. Nové vozy přispějí ke zlepšení dostupnosti sociální péče ve městě a jeho hornatém okolí. ŠKODA AUTO si pomoc institucím ze sociální sféry zvolila za důležitou součást své společenské odpovědnosti, a to zejména v regionech, kde působí prostřednictvím svých výrobních závodů. Vedle toho v rámci firemní Strategie 2025 podporuje i celou řadu dalších oblastí, jako je zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnost, kultura a sport nebo rozvoj infrastruktury. ŠKODA AUTO rovněž regionu poskytla přímou finanční pomoc ve výši 2 miliony korun na boj s následky covid-19.

„Automobilka ŠKODA AUTO je ve Vrchlabí přítomna od roku 1946 a závod na výrobu automatických přímo řazených převodovek DQ200 se díky neustále zaváděným inovacím řadí na špičku ve svém oboru v rámci mezinárodního srovnání. K modernímu podnikání patří také společenská zodpovědnost, a proto dlouhodobě spolupracujeme také na rozvoji města a jeho nejbližšího okolí,“ vysvětluje Ivan Slimák, vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. „Jsme rádi, že můžeme takto pomoci také našim starším a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.“

Nejnovějším příspěvkem jsou tři automobily pro poskytovatele sociálních služeb ve městě a jeho okolí. Dva stříbrné vozy OCTAVIA COMBI a jedno SUV KAROQ jsou vybaveny dieselovým motorem 2,0 TDI, jehož výkon 110 kW přispívá k snadnému ovládání v náročném horském prostředí a zajišťuje ekonomický provoz. Automobily jsou denně využívány k terénním službám, a zaměstnanci v nich proto při dojíždění za klienty najedou desítky tisíc kilometrů ročně.

Společenská odpovědnost automobilky ŠKODA AUTO zahrnuje řadu aktivit, které představují jednu z hlavních oblastí udržitelného rozvoje a tvoří nedílnou součást firemní Strategie 2025. Firma se zaměřuje na podporu zejména v regionech, v nichž působí. Proto i výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se jako dobrý soused místních obyvatel významně podílí na bezpočtu aktivit ve městě a okolí a přispívá k jeho atraktivitě. Mezi hlavní oblasti rozvoje patří zdravotní a sociální služby, vzdělávání, bezpečnost, ochrana životního prostředí a infrastruktura.

Automobilka podpořila bezpečnost v ulicích Vrchlabí například zlepšením přehlednosti přechodů pro chodce, rozvíjí vzdělání dětí a žáků místních mateřských, základních i středních škol, přispívá na chod sportovních klubů, podporuje kulturní akce a mnoho let je významným partnerem Krkonošského národního parku. Dlouhou tradici mají také investice do sociální sféry, například vloni společnost předala sociálním organizacím tři modely OCTAVIA s pohonem všech kol.

Historie výroby automobilky ŠKODA AUTO ve Vrchlabí sahá až do roku 1946. Původní továrna na tomto místě však vznikla již v roce 1864, kdy zde byla zahájena produkce kočárů a později i karoserií. V současnosti se zde pro potřeby celého koncernu vyrábějí pokročilé automatické dvouspojkové převodovky s přímým řazením DQ200 a závod patří mezi nejmodernější provozy svého druhu. Vedle zavádění řady inovativních prvků z oblasti Průmyslu 4.0 se letos stane prvním závodem ŠKODA AUTO na světě, který přejde na uhlíkově plně neutrální výrobu.

Navzdory negativním dopadům pandemie nemoci covid-19 se společnost ŠKODA AUTO rozhodla i letos podpořit regiony, v nichž působí. V České republice se to vedle Mladé Boleslavi a Vrchlabí týká také okolí výrobního závodu Kvasiny. Mezi další letošní projekty se řadí pravidelná výsadba stromů, investice do rozvoje občanských sdružení a spolků a množství dalších veřejně prospěšných činností.

Pro více informací navštivte ŠKODA Storyboard:

Aktuální novinky

Přehled novinek