Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí podporuje nadějné studenty

September 17, 2018
Automobilka má zájem o kvalifikované pracovníky a investuje do jejich vzdělání.

Společnost ŠKODA AUTO poskytuje ve svém vrchlabském závodě studentům a žákům odborné praxe. Potenciální budoucí zaměstnanci automobilky tak získají důležité profesní zkušenosti a seznámí se s jednotlivými obory. ŠKODA AUTO spolupracuje v tomto směru mimo jiné se Středním odborným učilištěm ve Vrchlabí. Toto učiliště naopak poskytuje školení pro zaměstnance automobilky.

Ivan Slimák, vedoucí závodu ve Vrchlabí, přikládá praxím ve vrchlabském závodu jakožto součásti vzdělávacího procesu velký význam: „Touto snahou bezprostředně investujeme do potenciálních budoucích pracovníků naší společnosti. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou neocenitelní a tvoří základ úspěchu značky ŠKODA.“

Do vrchlabského závodu každoročně na praxi nastoupí zhruba deset nových vysokoškolských studentů. Ti nejlepší mají možnost dostat se i k nejmodernějším či dokonce naprosto unikátním technologiím jako je např. autonomní robot nebo vakuová kalírna. Jedná se zejména o studenty Technické univerzity v Liberci, Českého vysokého učení technického v Praze. Během své praxe si mohou studenti sami určit témata, kterým se chtějí věnovat, a oblasti svého působení.

Společnost ŠKODA AUTO nabízí také programy pro středoškoláky. V letošním školním roce budou ve vrchlabském závodě absolvovat odbornou praxi čtyři žáci ze Středního odborného učiliště ve Vrchlabí. Ti se po absolvování základního školení v tréninkovém centru přesunou do výroby, kde pod odborným dozorem postupně projdou všechny fáze výrobního procesu.

Závod také prohlubuje spolupráci se Střední odbornou školou v Nové Pace. „Tato škola nás velmi oslovila. Abychom přiblížili výuku potřebám našeho závodu, poskytneme škole učební pomůcky přímo z výroby. Spolupráci bychom do budoucna chtěli dále rozvíjet,“ říká Ivan Slimák. Možnost absolvovat exkurzi ve výrobě i v jedinečném tréninkovém centru mají každoročně všechny školy v regionu.

Střední odborné učiliště ve Vrchlabí v letošním školním roce poskytne odborná školení pro zaměstnance vrchlabského závodu. Proškoleno bude od září do listopadu na 80 zaměstnanců, kteří tak získají certifikát PVS 9-11/18 potřebný pro práci ve výrobě.

Kvalifikovaní a zruční zaměstnanci jsou pro společnost ŠKODA AUTO naprosto klíčoví, proto klade automobilka velký důraz na podporu vzdělávání – kromě spolupráce s odbornými školami a univerzitami provozuje i své vlastní odborné učiliště a vysokou školu. To, že se tato dlouhodobá strategie vyplácí, potvrzují desítky absolventů, kteří každým rokem nastupují do společnosti ŠKODA AUTO.

Novinky a tiskové zprávy