ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav diskutovali o rozvoji regionu

July 30, 2018
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier se setkal s vedením statutárního města Mladá Boleslav.

Ve středu 25. července 2018 se setkal předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar s primátorem města Raduanem Nwelatim, prvním náměstkem primátora Jiřím Bouškou a předsedou výboru pro spolupráci se ŠKODA AUTO a zastupitelem Mladé Boleslavi Robinem Povšíkem. Tématem diskuze byly zejména investice společnosti ŠKODA AUTO do rozvoje Mladoboleslavska.

Předseda představenstva Bernhard Maier informoval vedení města o záměru společnosti vytvořit Nadační fond ŠKODA AUTO, ve kterém budou alokovány již přislíbené prostředky pro rozvoj atraktivity regionu ve výši 30 milionů EUR. Bernhard Maier také zástupce města informoval o tom, že došlo ke schválení první sady projektů v hodnotě téměř 700 000 EUR. V rámci diskuze mezi zainteresovanými stranami vyplynul požadavek realizovat prioritně projekty pro zvýšení bezpečnosti. V první vlně se tedy výrazná podpora bude týkat městského kamerového systému, Městské policie i záchranné služby, podpořena bude také práce s bezdomovci. ŠKODA AUTO plánuje v příštích třech letech vložit do rozvojového fondu pro region Mladá Boleslav celkem až 750 milionů korun.

Zástupci města informovali vedení společnosti o rozvojových plánech v oblasti „pod hradem“ - Poplužního dvora a zejména stavu 4 rozvojových projektů ve výši 80 milionů Kč investovaných městem, ke kterým se město zavázalo v roce 2017.

Mladoboleslavsko patří již více než 100 let k nejprůmyslovějším regionům v českých zemích. Podporou kultury, sociálních zařízení, sportovních aktivit a dalších projektů přebírá ŠKODA AUTO společenskou odpovědnost za regiony, ve kterých jsou umístěny její závody. Přitom automobilka úzce spolupracuje s oborovými a průmyslovými svazy, aby napomohla přípravě celé české ekonomiky na budoucí výzvy. Již v minulosti pomohla vyjednat ŠKODA AUTO pro Mladoboleslavsko veřejné investice do dopravní infrastruktury ve výši více než 850 milionů korun.

Novinky a tiskové zprávy