Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

ŠKODA stromky

Za každý prodaný vůz vysadíme strom

Uvědomujeme si negativní vlivy, které má stále rostoucí počet automobilů na kvalitu životního prostředí, a proto dlouhodobě a systematicky pracujeme na vývoji nových modelů vozů ŠKODA, které jsou v tomto ohledu co nejšetrnější.

K adekvátní environmentální politice přispívá v ČR naše společnost například zřizováním chráněných dílen a rovněž programem „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Obce a regiony, které mají zájem o výsadbu stromů, naleznou bližší informace a podmínky o podpoře společnosti ŠKODA na stránkách.

Grantové programy ŠKODA

Témeř 730 000 stromů díky projektu ŠKODA AUTO

Již desátým rokem obohacuje společnost ŠKODA AUTO českou krajinu o nové stromy. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Prostřednictvím tohoto projektu bylo do konce roku 2017 vysazeno témeř 730 000 stromů ve více než 60 lokalitách. Do projektu se každoročně aktivně zapojují desítky zaměstnanců ŠKODA AUTO, kteří rovněž vyhledávají vhodné lokality na výsadbu a společně se svými rodinami se účastní i samotné výsadby. Ruku k dílu tradičně přikládají i ŠKODA trainees a studenti středního odborného učiliště ŠKODA. Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Veškeré informace o uskutečněných výsadbách jsou k nalezení na interaktivním webu www.hlaslesa.cz , kde si lze mimo jiné složit vlastní symfonii z autentických lesních zvuků.

ŠKODA pomáhá