TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018

Nezájem o technické školy a nedostatek technicky vzdělaných pracovníků dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v evropském i světovém měřítku. Tento negativní trend dopadá logicky i na společnost ŠKODA AUTO a její dodavatele. Cílem programu je proto především snaha podporovat popularizaci techniky a technického vzdělávání už na základních školách, kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné studium technických oborů.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

Podporované projekty:
• prioritně zvyšování manuální zručnosti dětí (dílny), případně podpora polytechnické výchovy (fyzika, mechanika, elektronika) na základních školách prostřednictvím:
› pořízení pomůcek a vybavení škol a učeben nutných pro zavedení či rozvoj technických předmětů a mimoškolních aktivit s návazností na realizaci „měkkých aktivit“ (volnočasové aktivity, rozšíření povinné výuky, zavedení předmětu technické dílny aj.
› zavedení či úpravou učebních programů k intenzivnější výuce technických předmětů

• posílení mimoškolních aktivit pro rozvoj technického myšlení a manuální zručnosti jako doplňku klasické výuky
• podpora programování
• podpora nadaných žáků v oblasti technického vzdělávání

Výhodou předkládaných projektů je jejich případné propojení s jinými aktivitami společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO (např. využití programu www.vedamabudoucnost.cz).

Náležitosti předkládaných žádostí:

popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům
informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především základní školy, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace a obce

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 5. 2. 2018
Uzávěrka: 18. 3. 2018

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 31. 5. 2018