ŠKODA Stromky

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018

Od roku 2007 společnost ŠKODA AUTO za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadí jeden strom. Prostřednictvím projektu “Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom” bylo od začátku projektu do konce roku 2017 vysazeno přes 730 000 stromů ve více než 90 lokalitách. V posledních letech se do projektu zapojují kromě ŠKODA zaměstnanců a jejich rodin i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. V roce 2017 si historicky poprvé svůj strom zasadil také zákazník ŠKODA v Mariánských Lázních. Z více zeleně se tak mohou těšit Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Kosmonosy, Bradlec, Boseň, Chudíř a mnoho dalších míst kolem našich závodů, ale i v jiných regionech.

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Podporované projekty:
• nekomerční výsadba se zaměřením na:
› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
› zvyšování biodiverzity lesních porostů

Elektronická žádost

ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• potvrzení o vlastníkovi pozemku a bankovním účtu
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programům v oblasti životního prostředí, nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• možnost dobrovolnické výsadby
• souhlas s případným označením "ŠKODA ALEJ" na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m)Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení atd.

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie)

Maximální výše grantu: 70 000 Kč

Uzávěrka: 31. 5. 2018

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé, kteří podali žádost do 31.3. informováni do 30.4. Žadatelé, kteří podají žádost ve druhé vlně od 1.4. do 31.5. budou informováni o výsledcích nejpozději do 15.6.2018.