DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018

ŠKODA AUTO se jako výrobce automobilů výrazně angažuje v oblasti bezpečnosti dopravy. Česká republika výrazně překračuje průměr EU v počtu úmrtí a zranění při dopravních nehodách, jejichž obětí jsou mnohdy děti. Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

Podporované projekty:
• výuka dopravní výchovy s využitím preventivního programu
• osvětové aktivity v oblasti silniční bezpečnosti pro veřejnost
• vzdělávací aktivity pro učitele, rodiče, policisty a další osoby činné v oblasti silniční bezpečnosti
• vybavení učeben dopravní výuky nebo dětských dopravních hřišť

Výhodou předkládaných projektů je jejich případné propojení s jinými aktivitami společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO (např. využití preventivního programu www.bezpecnecesty.cz).

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programů (bezpecnecesty.cz) nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především obce, základní školy, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení a příspěvkové organizace, organizační složky Policie ČR

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice i provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 5. 2. 2018
Uzávěrka: 15. 4. 2018

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2018