akce na výsadbu lesa

Zaměstnanci ŠKODA AUTO opět pomáhali českým lesům
Zaměstnanci ŠKODA AUTO opět pomáhali českým lesům

Zaměstnanci ŠKODA AUTO opět pomáhali českým lesům

19. 6. 2018

Mezi léty 2007 a 2018 na téměř 100 lokalitách v ČR bylo vysazeno téměř 820 000 stromků, jen v Krkonošském národním parku překoná letos počet sazenic metu 154 000.

Dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO se v sobotu 16. června vydali pomáhat do Krkonoš. Nad Labským dolem, jednou z nejvzácnějších lokalit Krkonoš, vysadili 600 sazenic buku lesního a pomohli vyčistit porost od klestí, odpadků a kůrovce. Akce se zúčastnili zaměstnanci ze všech tří výrobních závodů ve Vrchlabí, Mladé Boleslavi i Kvasinách.

„Jsme velice hrdí na to, že řada našich zaměstnanců pravidelně investuje svůj volný čas i své schopnosti a dovednosti do dobrovolnických projektů, které automobilka v průběhu roku organizuje. Do projektu ŠKODA Stromky se každoročně aktivně zapojují desítky našich zaměstnanců i celé jejich rodiny,“ zdůrazňuje Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Krkonošský národní park je naším stálým partnerem a v jeho podpoře budeme určitě pokračovat i nadále.“

Pomoc v Krkonošském národním parku (KRNAP) byla letos o to důležitější, že kromě čištění lesa od klestí a výsadby nových stromků se týkala i péče o stromy napadené kůrovcem. Dobrovolníci odstraňovali kůru z ležících kmenů, a tak zamezili vylíhnutím larev a dalšímu šíření lýkožrouta smrkového v oblasti nad Špindlerovým Mlýnem, od Medvědína směrem k Horním Mísečkám.

Hlavní přínos představovalo vysazení 600 sazenic buku lesního, který dříve tvořil přirozenou součást lesů na našem území, ale v minulosti bylo jeho rozšíření člověkem výrazně omezeno. Přítomnost bučin v lese pomáhá jeho pestřejší skladbě a díky tomu je porost dlouhodobě zdravější a odolnější.

V rámci projektu ŠKODA Stromky bude do konce roku 2018 jen na území Krkonošského národního parku vysazeno více než 154 tisíc stromků. Za 12 let zapustilo kořeny na téměř 100 lokalitách v České republice téměř 820 000 sazenic. ŠKODA AUTO se v roce 2007 tímto způsobem zavázala v rámci akce nazvané ŠKODA Stromky vysadit za každé prodané auto v ČR jeden strom.

Dobrovolnická pomoc zaměstnanců české automobilky je však v Krkonošském národním parku, který si letos v květnu připomněl 55 let od založení, mnohem širší. Letošní výsadba a úklid navazují na úspěšné akce, při nichž zaměstnanci a jejich rodiny spojily trávení volného času s ochranou životního prostředí a pomáhali přírodě jednoho z nejvzácnějších koutů České republiky. Vloni v říjnu sbírali dobrovolníci odpadky po letní sezoně v rámci výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí strategie GreenFuture, která zastřešuje environmentální aktivity ŠKODA AUTO. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 33 %) a množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 97 %). Vyplývá to z údajů oddělení Green Office ŠKODA AUTO, které dohlíží na implementaci opatření strategie GreenFuture.

Aktuální novinky

Přehled novinek