ekologická iniciativa „Hodina Země“

ŠKODA AUTO se zúčastnila akce Hodina Země
ŠKODA AUTO se zúčastnila akce Hodina Země

ŠKODA AUTO se zúčastnila akce Hodina Země

26. 3. 2018

ŠKODA AUTO se již pošesté za sebou zapojila do celosvětové akce pořádané organizací World Wide Fund for Nature (WWF).

ŠKODA AUTO se 24. března 2018 již pošesté za sebou zapojila do ekologické iniciativy „Hodina Země“. V rámci této celosvětové akce na ochranu klimatu, kterou pořádá organizace World Wide Fund for Nature (WWF), bylo na 17 vybraných místech ve výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO v ČR na jednu hodinu vypnuto osvětlení. Svou účastí na akci „Hodina Země“ česká automobilka dokládá význam ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje podniku.

V sobotu přesně ve 20:30 zhasla na šedesát minut světla na celé řadě míst ve všech třech výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice. Iniciátorem akce je organizace World Wide Fund for Nature (WWF), která chce touto globální akcí poukázat na problematiku týkající se ekologické energetiky a změny klimatu. Vedle hlavního závodu společnosti v Mladé Boleslavi se akce Hodina Země zúčastnilo mimo jiné Servisní centrum v Kosmonosech, Zákaznické centrum i závody v Kvasinách a Vrchlabí.

Společnost ŠKODA AUTO zastřešuje rozmanité environmentální aktivity prostřednictvím strategie GreenFuture. Ta spočívá na třech pilířích: oblast GreenProduct se zabývá vývojem úsporných a ekologických vozů, a to jak se zřetelem na spotřebu paliva, tak i na použité materiály a jejich recyklovatelnost. Prostřednictvím pilíře GreenRetail automobilka podporuje ekologické hospodaření svých obchodníků a servisů. Pilíř GreenFactory zahrnuje veškeré aktivity ve prospěch výroby šetřící zdroje. Při výrobě vozů se přesně evidují a optimalizují ukazatele jako např. spotřeba energií a vody nebo množství vzniklých odpadů připadajících na jeden vůz. Totéž platí pro emise CO2 a takzvané těkavé organické látky (VOC), které vznikají například při lakování karoserií.

Společně se svými zaměstnanci se ŠKODA AUTO navíc angažuje v celé řadě projektů, jejichž cílem je obnova přírody a zachování druhové rozmanitosti v lesích. Navíc již v roce 2007 zřídila ŠKODA AUTO iniciativu, v jejímž rámci se za každý prodaný vůz v České republice vysadí jeden strom. Na této akci se bez nároku na honorář podílí mnoho zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO. Do výsadby stromků se zapojují také trainees a studenti Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a nechávají tak okolí školy doslova rozkvést.

Aktuální novinky

Přehled novinek