nové regionální grantové programy

ŠKODA vyhlašuje nové regionální grantové programy  pro rok 2018
ŠKODA vyhlašuje nové regionální grantové programy pro rok 2018

ŠKODA vyhlašuje nové regionální grantové programy pro rok 2018

23. 2. 2018

Granty v celkové hodnotě téměř 5 milionů Kč jsou součástí aktivit společnosti ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti.

Tyto programy zahrnují oblasti věnované zejména dopravní bezpečnosti, podpoře komunitního života, vzdělávání a rozvoji dětí. Jedním ze známých a rozšířených projektů je „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“, v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno téměř 730 000 stromů v 90 lokalitách po celé České republice. S žádostí o grant se mohou přihlásit různé nekomerční subjekty, jako například obce, neziskové organizace či školy.

Programy jsou určeny na zlepšení kvality života především v okolí našich českých závodů, na podporu komunitního života našich zaměstnanců a jejich rodin, na zvýšení dopravní bezpečnosti a na zkvalitnění technického vzdělávání,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Právě naši zaměstnanci hrají v grantových programech důležitou roli. Mohou zprostředkovat informace obcím, kde bydlí, školám, kam chodí jejich děti, a sdružením, v nichž se sami angažují.“

Společnost ŠKODA AUTO cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i lidem žijícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120 let.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2018 vyhlašuje sedm regionálních grantových programů v celkové hodnotě téměř 5 milionů korun:


ŠKODA dětem je program zahrnující širokou oblast podpory na pomoc dětem různých věkových skupin, například na integraci sociálně znevýhodněných dětí do většinové společnosti či výuku nadaných a znevýhodněných dětí;

Dopravní výchova podporuje prevenci v podobě dopravní výchovy nejmenších dětí;

Dopravní bezpečnost v obcích má za cíl zklidnit dopravu v obcích a redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilů;

Technické vzdělávání na základních školách slouží k podpoře a popularizaci techniky a technického vzdělávání již na základních školách;

Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom je program v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno téměř 730 000 stromů v 90 lokalitách po celé České republice;

Region bez bariér odstraňuje překážky ve veřejném prostoru, které komplikují každodenní život hendikepovaných občanů;

Tady jsem doma, program zaměřený na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou s aktivní rolí zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.


Vyhlášením grantových programů cílí ŠKODA AUTO na různé organizace, spolky a samozřejmě i na zaměstnance a jejich rodiny. Přihlásit se mohou obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace, základní školy, organizační složky Policie ČR či sportovní oddíly. Žádost o grant je jednoduchá a probíhá elektronickou formou. Bližší informace a přehled nezbytných údajů je zájemcům dostupný na webu. Uzávěrka přihlášek je v březnu a dubnu – dle příslušného programu.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřuje se na čtyři priority, k nimž vedle podpory dopravní bezpečnosti a znevýhodněných dětí patří také technické vzdělávání a bezbariérová mobilita.

V roce 2017 bylo díky grantům podpořeno přes 100 projektů, například pořízení 3D tiskárny na výrobu pomůcek a výuku v základní škole v Rychnově nad Kněžnou, zajištění měřiče rychlosti pro zvýšení dopravní bezpečnosti ve Vrchlabí nebo spolufinancování provozních nákladů dopravy pro poskytování terénních služeb pro hendikepované občany v okrese Mladá Boleslav. Známým a rozšířeným projektem z této oblasti je „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“, z jehož podpory vznikla loni například historicky první označená ŠKODA Alej v obci Bradlec.

Aktuální novinky

Přehled novinek