Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Nebude zemní plyn (CNG) v budoucnu zdražovat, například s ohledem na situaci mezi Ruskem a Ukrajinou?

Cena zemního plynu se odvíjí od ceny ropy. Pokud se zdraží ropa, logicky se zdraží i plyn. Na druhou stranu se dodávky zemního plynu uzavírají v rámci dlouhodobých kontraktů, takže výkyvů (jako u benzinu/nafty) se není třeba bát.

Nebude vláda zvyšovat daně na zemní plyn v dopravě?

Na základě vládního usnesení č. 563 z 11. 5. 2005 se vláda zavázala dlouhodobě stabilizovat do r. 2020 nízkou spotřební daň na zemní plyn použitý v dopravě. Do roku 2012 byla spotřební daň nulová a nyní se do roku 2020 postupně navyšuje na minimální úroveň stanovenou Evropskou unií. Od 1. 1. 2009 platí nulová spotřební daň pro užitková a nákladní vozidla do 12 tun a pro všechna vozidla pro dopravu osob, která jezdí na CNG. Spotřební daně na rafinerské pohonné hmoty (benzin, nafta) se podle návrhů EU budou v budoucnu zvyšovat.

Mohu plnit automobil na zemní plyn z plynovodní přípojky na svém pozemku?

Ano. S pomocí tzv. „domácích plniček“, tedy plnicího zařízení pro pomalé plnění. Plnění aut zemním plynem se provádí přímo pomocí kompresoru, přičemž může být tankováno i několik vozidel současně. Plnění probíhá zpravidla 5–6 hodin v době, kdy vozidlo není v provozu, v nočních hodinách nebo během přestávek v jízdě.

A co když mi pomalá plnička nevyhovuje?

Zákazník, který má vhodné zázemí (mj. otevřené prostranství s potřebným odstupem od obytných budov), si může nechat vybudovat klasickou, „nádvorní“ plnicí stanici.

Lze auto na LPG plnit CNG?

V žádném případě! CNG pracuje s několikanásobně vyšším plnicím tlakem, takže by došlo k roztržení nádrží na LPG a následnému výbuchu.

Jak je to s parkováním v uzavřených prostorách?

Pokud je prostor vybaven detektory plynu a účinnou vzduchotechnikou, nic nebrání parkování např. v podzemních parkovištích, garážích atp. – zejména pokud se jedná o soukromé/fi remní prostory. Podle současné legislativy to ale musí povolit provozovatelé/majitelé těchto prostor.

Mohu využít kartu CNG v zahraničí?

Kartu CNG lze k čerpání pohonných hmot využívat pouze na území České republiky. V zahraničí se za CNG platí platebními kartami nebo na běžných čerpacích stanicích disponujících CNG.

Jsou součástí navigačních dat i informace o CNG čerpacích stanicích?

Ano, součástí mapových podkladů v navigacích dodávaných do vozidla G-TEC i běžně dostupných navigací jsou také pozice čerpacích stanic na CNG.

Liší se tankovací pistole pro CNG v EU a na východě Evropy? A mají všude stejně kvalitní plyn?

Čerpací pistole včetně připojení jsou normalizované, a vše by tedy mělo být jak v EU, tak i směrem na východ shodné. Existují dvě verze plnicích pistolí, a to pro osobní a nákladní vozy. Ty se liší svým průměrem, a proto lze využít jen pistole určené pro osobní vozy. Výjimku tvoří v Evropě Itálie, kde je třeba si pro tankování CNG pořídit adaptér. V rámci Evropy by měla být kvalita paliva dostačující, její úroveň navíc zákazník zjistí na displeji Maxi DOT.

Pakliže na displeji Maxi DOT zjistím nízkou kvalitu načerpaného CNG, mohu tuto informaci využít při reklamaci pohonné hmoty?

Systém kontroly kvality CNG obsažený ve voze Octavia G-TEC není oficiálně kalibrovaný, jím měřené hodnoty jsou tedy pouze informativní. Jako důkaz při reklamaci paliva je proto použít nelze.

Kdy vůz spaluje benzin a kdy CNG? Mohu si zvolit, které palivo chci využívat?

Vůz G-TEC jezdí přednostně na CNG a při teplotě chladicí kapaliny do −10 °C na CNG také startuje. Při teplotě nižší než −10 °C řídicí jednotka automaticky při startu motoru přepne čerpání na benzin a po zahřátí motoru přepne řídicí jednotka provoz opět na zemní plyn. Vyjma těchto studených startů jede motor CNG vždy přednostně na zemní plyn, a až když dosáhne minimálního dovoleného množství CNG v nádrži, přepne řídicí jednotka motoru opět na provoz na benzin.
Řidič sám o sobě upřednostnění provozu na zemní plyn nebo benzin nemůže nijak ovlivnit.

Je možné do vozidla nějakým způsobem doobjednat rezervní kolo?

Bohužel, vzhledem k umístění nádrží na CNG již na rezervní kolo nezbývá místo. Volné umístění rezervního kola v zavazadlovém prostoru z bezpečnostních důvodů možné není.

Je náročné jezdit s Octavií na CNG? Musím řešit manuální přepínání na plyn jako u LPG?

G-TEC je z pohledu ovládání a jízdy Octavia jako každá jiná. Přepínání mezi palivy je automatické. Startuje se vždy na benzin a během krátké doby (dokonce i v zimě je to jen několik desítek vteřin) systém přepne na CNG.

Poznám, že jedu na plyn? Bude mít motor nižší výkon, hrubší chod atp.?

Provoz na plyn se pozná v podstatě jen podle toho, že u ukazatele paliva v otáčkoměru svítí zelená kontrolka v podobě plnicího stojanu.
Motor G-TEC má při provozu na CNG shodný výkon jako při provozu na benzin, jeho chod je však ještě o něco kultivovanější.

Jaká by byla spotřeba Octavie G-TEC v přepočtu na normální paliva?

Obecně lze říct, že spotřeba 1 m3 (0,7 kg) CNG se rovná:
> 1 l benzinu,
> 0,8 l nafty,
> 1,2 l LPG.

Je provoz na zemní plyn bezpečný?

Auta na zemní plyn jsou ve skutečnosti bezpečnější než ta na benzin, naftu nebo LPG. To je dáno jednak fyzikálními vlastnostmi CNG a pak také způsobem jeho uložení:
> V autě je uchováván v silnostěnných tlakových nádobách, které mají vysokou odolnost při nárazu.
> Tlakové nádoby procházejí řadou přísných zkoušek na odolnost proti nárazu, požáru nebo zvýšení tlaku.
> Palivový systém v Octavii G-TEC je vybaven bezpečnostními ventily s řadou pojistek (automatické uzavírání při havárii vozu, postupné odpouštění plynu a jeho odhořívání při případném požáru vozidla), takže nedochází k destrukci a roztržení nádrží.
> Zemní plyn je oproti benzinu/naftě/LPG lehčí než vzduch, při úniku se rychle rozptýlí v atmosféře.
> Zápalná teplota zemního plynu je dvojnásobná než u nafty.
> Aby byla bezpečnost zajištěna dlouhodobě, je předepsána řada periodických kontrol a revizí plynového zařízení.